Förbud mot repressalier

Diskrimineringslagen förbjuder repressalier. Karaktäristiskt för repressalier är att de har ett drag av bestraffningsåtgärder.

Syftet med förbudet mot repressalier är att ge skydd i den situation som kan uppstå efter att någon har protesterat mot diskriminering.


Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.