Logga

Förbud mot repressalier

Diskrimineringslagen förbjuder repressalier. Karaktäristiskt för repressalier är att de har ett drag av bestraffningsåtgärder.

Syftet med förbudet mot repressalier är att ge skydd i den situation som kan uppstå efter att någon har protesterat mot diskriminering.


Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!