Porträttbild på Gunnar Westling, gata i Stockholm i bakgrunden
 • Utbildning
 • Ledarskap
 • Styrning

Uppstart: Ordförandeprogrammet

19 september, 2024

Utveckla ditt mångdimensionella ledarskap tillsammans med oss. Programmet utgår från din verklighet och vardag där styrelsearbetet, samspel med ägaren och huvudmännen, det finansiella och juridiska perspektivet, styrning och samspelet med vd/förbundschef kommer att stå i centrum.

Ordförandeprogrammet erbjuds av Kommunala företagens ledarskapsakademi genom ett samarbete mellan Sobona och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Inför programstart intervjuas varje deltagare för att vi på djupet ska lära känna var och ens unika strategiska frågeställningar och kunskapsbehov. Programmet anpassas därefter på detaljnivå så att genomförandet möter de behov som finns i deltagargruppen.

Datum för programmet

 • 19-20 sept 2024, modul 1
 • 27-28 nov 2024, modul 2
 • 13-14 feb 2025, modul 3

När du anmäler dig i formuläret till höger blir du inbokad på samtliga datum för de tre modulerna angivna ovan. Lägg gärna in dessa datum i din kalender på en gång - så att du kan närvara vid samtliga tillfällen samt att du är beredd att bjuda på egna utmaningar och erfarenheter.

Ur innehållet

 • Uppdraget som styrelseordförande
 • Att styra och leda kommunala bolag och förbund
 • Samspelet i styrelsen och samspelet mellan styrelse och ledning
 • Vilka lagstiftningar behöver vi förhålla oss till?
 • Det finansiella perspektivet
 • Livet i kommunkoncernen

Det här får du

 • Fördjupad kunskap och insikt: Ordförandeprogrammet ger en rejäl genomlysning av den egna verksamheten utifrån ett strategiskt perspektiv och erbjuder rika möjligheter till jämförelser mellan företag med likartade förutsättningar.
 • Strategiska verktyg: Genom den täta kopplingen till respektive verksamhet, kan du förvänta dig att programmet hjälper dig att skapa framdrift kring viktiga strategiska frågeställningar.
 • Nätverk och kunskapsutbyte: Dra nytta av nya perspektiv och möjligheten att nätverka med andra i liknande situation.
 • Våra lärprocesser: Våra utbildningsprogram är utformade för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt.
 • Dialog och erfarenhetsutbyte: Ordförandeprogrammet utgör en givande mötesplats för dig som vill utvidga nätverk med ordförande i kommunala företag. Engagera dig i levande samtal och dela erfarenheter med andra deltagare.

Målgrupp

Ordförandeprogrammet vänder sig till dig som är styrelseordförande i något av Sobonas medlemsföretag, vilket kan vara ett kommunalt företag, en kommunal koncern, ett förbund, en ekonomiska förening, en stiftelse eller andra associationsformer.

Vi välkomnar både erfarna och nyblivna styrelseordförande som deltagare.

Information

När?
2024-09-19, 09:00 - 2025-02-14 , 16:00
Var?
Stockholm
Kursledare
Gunnar Westling, Anna Lirén och Lena Lindgren
Pris
40000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2024-09-06

Registrering

Har du några frågor om din anmälan?

Pia Saajakari

Administrativ chef