Gunnar Westling står i föreläsningssal framför publik.
 • Utbildning
 • Ledarskap

Uppstart: Vd-programmet

25 september, 2024

Att leda kommunala företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema under utbildningsprogrammet är därför att ge dig som vd ökad förståelse för de kommunala företagens sammanhang, omvärld och ägarförhållanden.

Programmet startar den 25 september 2024.

Datum för programmet:

Programstart: 25 september 2024
Modul 1: 25-27 september 2024
Modul 2: 20-22 november 2024
Modul 3: 5-7 februari 2025
Modul 4: 15-16 maj 2025

Ur innehållet

 • Vad pågår i omvärlden?
 • Digitalisering och teknikskiften
 • Logikernas kamp
 • Likheter och skillnader i ekonomiska strukturer i företagen
 • Ägardialog och samspelet mellan ägare, styrelse och vd
 • Hållbarhet
 • Tillväxt och lönsamhet
 • Utveckling av ledningsgrupp
 • Förändringsarbete
 • Kommunikation (inåt och utåt)
 • Uthållighet i rollen som vd
 • Strategi- och omvärldsspaningar

Målgrupp

Programmet riktar sig till dig som är vd, förbundschef eller har motsvarande roll som högsta tjänsteman. En förutsättning för att kunna delta i Vd-programmet är att du, när programmet startar, är vd, förbundschef (eller motsvarande) eller att beslut i styrelsen är fattat innan programstart om att du ska tillträda som vd. Programmet är med andra ord inte ett förberedelseprogram för dig som i framtiden önskar bli vd, utan är utvecklat för dig som har den rollen idag. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.

Mer information

Uppstart: 25 september 2024
Plats: Kämpasten i Sigtuna samt digitalt

Ansökan

Vd-programmet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.