Konferensen om Kompetenspasset 2023

Konferensen om Kompetenspasset lyfte lärdomar och insikter från våra fyra piloter i samverkans- och pilotprojektet Kompetenspasset.

23 augusti 2023, 13.30–16.00 | Digital konferens via Zoom

Konferensen om Kompetenspasset riktade sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling och som är intresserad av hur det livslånga lärandet kan synliggöras.

Kompetenspasset är ett utforskande projekt som syftar till att ta fram en modell och digital infrastruktur för mikromeriter. Mikromeriter är mindre byggstenar av kompetens som kan komma från både informellt och formellt lärande.

European Year of Skills

EU-kommissionen har utropat maj 2023–maj 2024 som European Year of Skills och den här konferensen var en del av det initiativet.

European Year of Skills innebär att länder inom EU ska synliggöra fortbildning, omställning, livslångt lärande – alltså vikten av ”skills” – både för matchning, för individens utveckling och för synliggörande av kvalifikationer.

Moderator
Thomas Nylund
Moderator
Thomas Nylund

Lyssna på 6 föreläsningar
Med insikter, kunskaper och lärdomar.

Få perspektiv på validering
Från medlemsföretag, bransch och myndigheter.

Fokus på nyanländas etablering
Med konkreta och startklara verktyg.

“Tänk om du kunde visa nästan allt du kan i små snygga pusselbitar som alla visar på hela kartan av din kunskap och dina erfarenheter? En stor del av vårt lärande är informellt och syns inte alls när den här "kompetenskartan" ska ritas. Mikromeriter kan bli lösningen.”

Björn Flintberg
projektledare Kompetenspasset samt digital strateg och forskare RISE
Årets föreläsare
Olle Nyman
Olle Nyman|projektledare Kompetenspasset arbetar från RISE
Olle arbetar med kompetensförsörjning, digitalisering av individens utbildningsportfölj och nationell digital infrastruktur för lärandefrågor. Inom det livslånga lärandet arbetar han holistiskt, från individperspektivet med det egna ägandet av lärande, till makroperspektivet kring kompetensbehov, och hur digitalisering och samverkan kan vara en bit på vägen med de utmaningar vi står inför idag.
Elin Peterson
Elin Peterson|kompetensutvecklare, Textil och Mode, Nordiska Textilakademin
Hur kan vi kvalitets- och framtidssäkra kompetensförsörjningen inom olika yrkesroller för att bidra till ökad textil- och materialåtervinning, cirkulär ekonomi och hållbar utveckling? Kompetens för värdering av textila material kan vara viktigt för aktörer i olika led av en cirkulär hantering.
Jimmy Persson
Jimmy Persson|utveckling- och säkerhetschef Svenska Stadsnätsföreningen
Vem kunde förutse att vi i dag skulle ha ett nytt storskaligt krig i Europa? Vikten av beredskap och förmåga att snabbt återställa vital infrastruktur som förstörs har smärtsamt uppmärksammats. Mikromeriter är ett verktyg också ur beredskapsaspekt som Jimmy och Svenska Stadsnätsföreningen använt.
Jörgen Bergvall
Jörgen Bergvall|metod- och kvalitetsansvarig Nordiskt Valideringsforum
Jörgen är en djup och engagerad tänkare kring frågor om betydelsen av livslångt lärande och kring frågan om hur detta ka kunna synliggöras och ges den erkänsla det förtjänar. Mikromeriter har i praktiken funnits länge men kanske kan komma i rampljuset på allvar nu?
Hans Andrén
Hans Andrén|vd och rektor Mode3
Mode3 är inriktat på rekrytering, validering och lärande för praktiska yrken med tydliga yrkesroller. De senaste åren har fokus varit på rekryterings- och instegsutbildningar. 2023 processleder Hans en pilot för att skapa instegsprogram baserat på mikromeriter på uppdrag av Proteko/Nordiska Textilakademin.
Maria Stockefors
Maria Stockefors|vd Svenskt Underhåll
Branschorganisationen Svenskt Underhåll har som vision att Sverige genom ett underhåll i världsklass ska ha ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv med hög driftsäkerhet. Underhållskomptens behövs då i många led. Mikromeriter kan också här vara en faktor att beakta.
Tommy Olsson
Tommy Olsson|omvärldsanalytiker Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)
Tommy representerar Myndigheten för yrkeshögskolan i projektet Kompetenspasset som handlar om mikromeriter. Han stöder arbetet med de olika piloterna samt kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan dem.
Thomas Nylund
Thomas Nylund|ordförande nationella rådet Kompetenskansliet samt processledare Kompetenspasset
Kompetens är nyckeln till allt som ska göras. Men vilken kompetens behövs? Var behövs den? När behövs den? Thomas brottas med dessa frågor i ett spektrum från praktiskt hantverk till forskning om hållbar utveckling. Kan mikromeriter vara den avgörande pusselbiten i ett perspektiv på livslångt lärande?
Tania Sarmiento
Tania Sarmiento|samordnare kompetensförsörjning och livslångt lärande, verksamhetsområde Direkt Arbetsförmedlingen
Tania ger ett perspektiv på kompetensförsörjning, livslångt lärande och mikromeriter, utifrån sin roll på Arbetsförmedlingen.

Artiklar

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Dela sida