Laddar innehåll...

Intermittent anställningsförhållande

Intermittent anställning är ingen egen anställningsform, utan innebär att du som arbetsgivare erbjuder en arbetstagare korta, ofta upprepade, tidsbegränsade anställningar. Dessa är vanligen antingen särskild visstidsanställning eller vikariat.

För att anställningen ska kunna ses som intermittent måste du erbjuda arbetstagaren en ny anställning vid varje enskilt tillfälle.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.