IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet grundades av staten och näringslivet gemensamt med syfte att bedriva forskning kring industrins luft- och vattenvårdsfrågor.

I dag är det ett institut som fokuserar på uppdrag som är samspel mellan ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.