Kompetensförsörjning och branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2024

21 augusti 2024, 09:30–12:15 | Digital konferens via Zoom

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Under dagen får du veta mer om hur du kan utveckla ditt företags strategiska arbete med kompetensförsörjning med stöd av exempelvis branschvalidering och Omställningsfonderna.

Inspiration och praktiska verktyg

Sobona har utvecklat en branschvalideringsmodell tillsammans med företag, arbetstagarorganisationer och branschföreträdare. I modellen finns olika verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Under konferensen får du både inspiration och praktiska verktyg för att utveckla arbetet för en mer långsiktig och inkluderande kompetensförsörjning.

Läs gärna mer om valideringsmodellen för energi och valideringsmodellen för fiber och stadsnät.

Varmt välkommen på konferensen!

Moderator
Willy Silberstein
Moderator
Willy Silberstein

Lyssna på 7 föreläsningar
Med insikter, kunskaper och lärdomar.

Få perspektiv på validering
Från medlemsföretag, bransch och myndigheter.

Fokus på nyanländas etablering
Med konkreta och startklara verktyg.

Branschvalidering visar vad en individ faktiskt kan. Detta har vi haft utmaningar med inom branschen, för många gånger vet vi inte vilka kompetenser som en individ har.

Jimmy Persson
tveckling- och säkerhetschef, Svenska Stadsnätsföreningen
Årets föreläsare
Jimmy PerssonMikael Ek
Jimmy Persson|utveckling- och säkerhetschef Svenska Stadsnätsföreningen
Mikael Ek|vd Svenska stadsnätsföreningen
En driven civilingenjör med bakgrund inom telekom sedan 35 år tillbaka. Har jobbat med standardiseringsarbete, cybersäkerhet, säkerhetsskydd och produktveckling både som egen företagare, konsult och anställd. Sedan 13 år Utvecklings- och säkerhetschef för Stadsnätsföreningen. Mikael Ek ett förflutet med närmare 40 år i telekombranschen i olika befattningar inom Eltel Networks, Telia, Tele2 och som egen företagare. Sedan 15 år är han vd för Svenska Stadsnätsföreningen. Mikael har universitetsstudier inom bland annat ledarskap, ekonomi, politik, juridik och sociologi.
Johan Frisö
Johan Frisö|verksamhetsansvarig KFS-företagens Trygghetsfond
Johan har mångårig erfarenhet som ledarskapsutvecklare från organisationer som Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Ledarna och i eget företag. Hans ledstjärna är: ”kommunikation och relation är grunden för gott ledarskap”.
Linn Wallo
Linn Wallo|HR-strateg Luleå Energi
Luleå Energi är Sveriges mest jämställda arbetsgivare. Det visar det nationella jämställdhetsindexet Jämix som presenteras av Nyckeltalsinstitutet varje år. 2022 var Luleå Energi bäst i energibranschen och topp tre nationellt.
Elin Fellers
Elin Fellers|projektkoordinator välutbildade nyanlända, Energiföretagen Sverige
Elin kommer berätta om att energibranschen växer och behöver nya medarbetare. Det beror framför allt på elektrifieringen av samhället, där el ersätter fossila bränslen i industrin och i transportsektorn, och på att många medarbetare går i pension de närmaste tre åren.
Henrietta Finnborg Bengtson
Henrietta Finnborg Bengtson|utvecklare Nordiskt Valideringsforum
Henrietta är utbildad bedömare och valideringsstödjare. Hon har medverkat i många av de yrkesprofileringar som Sobona ansvarat för under de senaste åren. Under Henriettas pass kommer du få veta mer om branschvalidering och hur du kan komma igång och använda verktyget på ditt sätt, utifrån era behov.
Emil MolanderSofi Tegsveden Deveaux
Emil Molander|läromedelsförfattare LYS förlag
Sofi Tegsveden Deveaux|förläggare och läromedelsförfattare LYS förlag
Emil är legitimerad lärare i svenska som andraspråk och har undervisat vuxna invandrare sedan mer än femton år tillbaka. Han är specialiserad på yrkessvenska och har skrivit ett flertal läroböcker för olika yrken. Vid sidan om läromedelsförfattandet undervisar han utländska läkare vid Umeå universitet. Sofi har undervisat i svenska som andraspråk sedan 2008 på temat kulturskillnader och svenskhet i arbetslivet. Sedan 2018 driver hon tillsammans med Emil LYS förlag, som ger ut läromedel i yrkessvenska och böcker om svensk kultur. Hon är författare till ett stort antal böcker om svenska språket och om att leva och trivas i Sverige.

Programmet för konferensen

09:30–09:35: Inledning

 • Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

  Willy Silberstein, moderator
  Per Nordenstam, vd på Sobona

09:35–10:15: Block 1

 

 • 09:35-09:55: En växande bransch kräver innovativ kompetensförsörjning

  Energibranschen växer och behöver nya medarbetare. Det beror framför allt på elektrifieringen av samhället, där el ersätter fossila bränslen i industrin och i transportsektorn, och på att många medarbetare går i pension de närmaste tre åren.

  Nya medarbetare är avgörande för att klimatmålen ska kunna nås. Det visar en ny analys av branschens kompetensbehov som Energiföretagen Sverige tagit fram.

  Greta Hjortzberg, ansvarig kompetensförsörjning Energiföretagen Sverige och Elin Fellers, projektledare välutbildade nyanlända, Energiföretagen Sverige
 • 09:55-10:15: Branschvalidering - validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi

  Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har i uppdrag att stödja, följa och informera kring utvecklingen inom valideringsområdet.

  Branschvalidering utgår ifrån branschens och arbetsgivarnas definierade behov och förankras nationellt av branschen och arbetsmarknadens parter.
  Ta del av myndighetens perspektiv på branschvalidering, betydelsen av nivåplacerade kvalifikationer i SeQF.

  Anna Kahlson, samordnare SeQF/NSP EQF & utredare kompetensförsörjning och livslångt lärande på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

10:15–10:25: Paus

10:25–11.20: Block 2

 • 10:25-10:45: Branschperspektiv från Svenska Stadsnätsföreningen

  Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen
  Jimmy Persson, utveckling- och säkerhetschef Svenska Stadsnätsföreningen
 • 10:45-11:00: Arbetsmarknadsavtal

  Som ett led i Sobonas arbete med kompetensförsörjningsfrågor, har ett nytt arbetsmarknadsavtal, ÖKA (Överenskommelse för kompetens-och utbildningsanställning) tecknats med samtliga fackliga motparter.
  ÖKA syftar till att främja arbetsgivarens och branschens kompetensförsörjning. Joakim kommer berätta mer om den nya kompetens- och utbildningsanställnigen och de möjligheter det ger för att stödja branschens kompetensförsörjning.

  Ghazal Hernesten, förhandlare Sobona
 • 11:00-11:20: Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg som möjliggör det livslånga lärandet

  Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling.

  Genom bland annat validering synliggörs de kompetenser som förvärvas i arbetslivet.

  Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS-företagens Trygghetsfond

11:20–11:30: Paus

11:30–11:50: Block 3

12:10-12:15: Avslutning

 • Moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen

  Willy Silberstein, moderator
  Conny Larsson, kanslichef Sobonas kompetenskansli

Tillbakablick på tidigare år

Valideringsmodell för energi

Valideringsmodellen är nationellt förankrad i branschen och hos arbetsmarknadens parter. Den utgår ifrån kompetensstandarder för respektive yrkesroll eller yrkesområde och innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör systematisk validering.

Valideringsmodell för fiber och stadsnät

Valideringsmodellen är nationellt förankrad i branschen och hos arbetsmarknadens parter. Den utgår ifrån kompetensstandarder för respektive yrkesroll eller yrkesområde och innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör systematisk validering.

Gå med i projekt för energi!

I projekten yrkesprofilering och validering inom energi får du insikter, kunskaper och lärdomar från andra inom branschen. Välkommen att gå med i projektet!

Gå med i projekt för fiber och stadsnät!

I projektet yrkesprofilering och validering inom fiber och stadsnät får du insikter, kunskaper och lärdomar från andra inom branschen. Välkommen att gå med i projektet!

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Dela sida