Kompetensförsörjning och branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2024

21 augusti 2024, 09.30–12.15 | Digital konferens via Zoom

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom energi, fiber och stadsnät. Under dagen får du ta del av case från medlemsföretag, insikter från branscher och perspektiv från myndigheter.

Sobona har utvecklat verktyg för att utveckla handledarskapet, stödja språkutvecklingen på arbetsplatsen, synliggöra och kartlägga individers kompetens, stödja lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen samt kvalitetssäkra individers kunnande genom branschvalidering

Läs gärna mer om valideringsmodellen för energi och valideringsmodellen för fiber och stadsnät.

Varmt välkommen på konferensen!

Moderator
Willy Silberstein
Moderator
Willy Silberstein

Lyssna på 7 föreläsningar
Med insikter, kunskaper och lärdomar.

Få perspektiv på validering
Från medlemsföretag, bransch och myndigheter.

Fokus på nyanländas etablering
Med konkreta och startklara verktyg.

Branschvalidering visar vad en individ faktiskt kan. Detta har vi haft utmaningar med inom branschen, för många gånger vet vi inte vilka kompetenser som en individ har.

Jimmy Persson
tveckling- och säkerhetschef, Svenska Stadsnätsföreningen

Tillbakablick på tidigare år

Valideringsmodell för energi

Valideringsmodellen är nationellt förankrad i branschen och hos arbetsmarknadens parter. Den utgår ifrån kompetensstandarder för respektive yrkesroll eller yrkesområde och innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör systematisk validering.

Valideringsmodell för fiber och stadsnät

Valideringsmodellen är nationellt förankrad i branschen och hos arbetsmarknadens parter. Den utgår ifrån kompetensstandarder för respektive yrkesroll eller yrkesområde och innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör systematisk validering.

Gå med i projekt för energi!

I projekten yrkesprofilering och validering inom energi får du insikter, kunskaper och lärdomar från andra inom branschen. Välkommen att gå med i projektet!

Gå med i projekt för fiber och stadsnät!

I projektet yrkesprofilering och validering inom fiber och stadsnät får du insikter, kunskaper och lärdomar från andra inom branschen. Välkommen att gå med i projektet!

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Dela sida