Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

  • Samlar och stärker rösten för kommunala företag
  • Tecknar verksamhetsanpassade kollektivavtal
  • Stärker, synliggör och utvecklar dig som arbetsgivare
Sobona på en minut
  • Samlar och stärker rösten för kommunala företag
  • Tecknar verksamhetsanpassade kollektivavtal
  • Stärker, synliggör och utvecklar dig som arbetsgivare

Avtalsrörelsen 2024

Under 2024 är det många avtalsområden som är under förhandling. Avtalsförhandlingarna rör sammanlagt omkring 1,2 miljoner medarbetare inom kommuner, regioner och kommunala bolag.

Läs mer om avtalsrörelsen

Ändringar i dygnsvila

Här finns information kring förändringar i Allmänna bestämmelser (AB) och Branschbestämmelser (BB) angående dygnsvila och förläggning av arbetstid. Sidan uppdateras löpande.

Mer information om ändringarna

Många letar efter

Mer aktuellt och kommande