Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

  • Samlar och stärker rösten för kommunala företag
  • Tecknar verksamhetsanpassade kollektivavtal
  • Stärker, synliggör och utvecklar dig som arbetsgivare
Sobona på en minut
  • Samlar och stärker rösten för kommunala företag
  • Tecknar verksamhetsanpassade kollektivavtal
  • Stärker, synliggör och utvecklar dig som arbetsgivare

Avtalsrörelsen

Under 2023 ska samtliga Branschöverenskommelser (BÖK) omförhandlas. På den här sidan samlar vi information om avtalsrörelsen 2023.

Läs mer om avtalsrörelsen

Aktuellt just nu

Sobonadagarna 2023

Ta del av inspirerande spaningar och samtal om allt från ledarskap och arbetsmiljö till verksamhetsutveckling, innovation och kompetensförsörjning i samhällsbärande verksamheter.

Mer information och anmälan

Branschvalidering

Ger erkännande för kunnande, oavsett när, var eller hur en individ har lärt sig. Kompetensstandarder utifrån yrkesprofiler skapar nationell legitimitet.

Det här är branschvalidering

Många letar efter

Nyheter, utbildningar & event