Logga

Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

  • Samlar och stärker rösten för kommunala företag
  • Tecknar verksamhetsanpassade kollektivavtal
  • Stärker, synliggör och utvecklar dig som arbetsgivare
Sobona på en minut
  • Samlar och stärker rösten för kommunala företag
  • Tecknar verksamhetsanpassade kollektivavtal
  • Stärker, synliggör och utvecklar dig som arbetsgivare

Förändringar i LAS

Enligt riksdagens beslut den 8 juni 2022 sker några ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) och vissa andra arbetsrättsliga lagar den 1 oktober 2022.

Det här behöver du veta som arbetsgivare

Aktuellt just nu

Sobonas språkparlör

Språkparlören har nu utökats med syftet att underlätta för personer från Ukraina att komma in på arbetsmarknaden. Parlören finns därmed översatt på totalt tio språk och täcker sju branscher.

Läs mer om språkparlören

Samhällsbygge 2030

Samhällsbygge 2030 är samlingsnamnet för Sobonas arbete med att synliggöra de kommunala företagens styrka, potential och den kontext som de verkar i, kopplat till framtidens utmaningar.

Ta del av rapporterna

Många letar efter

Nyheter, utbildningar & event

(Hämtar innehåll...)
(Hämtar innehåll...)
(Hämtar innehåll...)

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!