Kompetensförsörjning och branschvalidering inom fastighet och parkering 2024

20 augusti 2024, 09.30–12.15 | Digital konferens via Zoom

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom fastighet och parkering. Under dagen får du ta del av case från medlemsföretag, insikter från branscher och perspektiv från myndigheter.

Sobona har utvecklat verktyg för att utveckla handledarskapet, stödja språkutvecklingen på arbetsplatsen, synliggöra och kartlägga individers kompetens, stödja lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen samt kvalitetssäkra individers kunnande genom branschvalidering.

Branschvalideringen utgår ifrån valideringsmodellen för fastighet och parkering, Faval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och TCYK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att utveckla kompetensförsörjningen.

Varmt välkommen på konferensen!

Moderator
Willy Silberstein
Moderator
Willy Silberstein

Lyssna på 6 föreläsningar
Med insikter, kunskaper och lärdomar.

Få perspektiv på validering
Från medlemsföretag, bransch och myndigheter.

Fokus på nyanländas etablering
Med konkreta och startklara verktyg.

En strukturerad validering kan vara ett viktigt verktyg för att möta parkeringsbranschens behov av ny kompetens.

Stefan Carlbaum Jonsson
vd på Gävle Parkeringsservice och ordförande på Svepark

Tillbakablick på tidigare år

Valideringsmodell för fastighet och parkering

Valideringsmodellen är nationellt förankrad i branschen och hos arbetsmarknadens parter. Den utgår ifrån kompetensstandarder för respektive yrkesroll eller yrkesområde och innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör systematisk validering.

Gå med i projektet för fastighet och parkering!

I projektet Yrkesprofilering och validering inom fastighet och parkering får du insikter, kunskaper och lärdomar från andra inom branschen.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Dela sida