Logga

Förhandlingsskyldighet vid arbetsbrist

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller medbestämmandelagens (MBL) regler. Det betyder att arbetsgivaren ska förhandla innan beslut fattas om att säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist (11 § MBL). Förhandlingen ska hållas med de kollektivavtalsbärande fackliga organisationerna.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!