Laddar innehåll...

Förhandlingsskyldighet vid arbetsbrist

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller medbestämmandelagens (MBL) regler. Det betyder att arbetsgivaren ska förhandla innan beslut fattas om att säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist (11 § MBL). Förhandlingen ska hållas med de kollektivavtalsbärande fackliga organisationerna.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.