Våld i nära relation - stöd till dig som chef

Att utsättas för våld av en närstående kan få stora konsekvenser för en medarbetares arbetsförmåga, hälsa och hela livssituation.

Våld i nära relationer kan drabba vem som helst och stödet från en chef kan göra stor skillnad. Det viktigaste är att chefer vågar fråga och visa omtanke om en medarbetare inte mår bra.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.