Hur kan mikromeriter inom fibernät och reservkraft säkerställa kompetensen som krävs vid kris?

Säkerhetsläget i omvärlden har förändrats på grund av kriget i Ukraina. Därför har Svenska Stadsnätsföreningen fått i uppdrag av Post- och telestyrelsen att säkerställa personella resurser och kompetenser som kan utföra svetsning av fibernät vid händelse av kris eller höjd beredskap.

Intervju med

Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef, Svenska Stadsnätsföreningen. Johan Nyström, beredskapssamordnare, Pingday. Thomas Nylund, processledare Kompetenspasset Sobona och ordförande nationella rådet.

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet.

Därmed företräder de en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.

Pingday erbjuder kommunikationslösningar för ett uppkopplat liv i ett smart samhälle. De står för digital infrastruktur och tjänster som exempelvis det öppna stadsnätet, fibernät, stadshubb för uppkoppling av IoT sensorer och operatörshotell i Helsingborg.

Nytt säkerhetsläge kräver specifika kompetenser

Säkerhetsläget i Sverige och omvärlden har förändrats på grund av kriget i Ukraina.

Svenska Stadsnätsföreningens medlemmar tillhandahåller fiber till mobilmaster, villor, flerfamiljshus, organisationer, företag och samhället och representerar 55 procent av all fiberinfrastruktur i Sverige.

Svenska Stadsnätsföreningens medlemmar tillhandahåller fiber till mobilmaster, villor, flerfamiljshus, organisationer, företag och samhället och representerar 55 procent av all fiberinfrastruktur i Sverige.

Därför har Svenska Stadsnätsföreningen fått i uppdrag av Post- och telestyrelsen att säkerställa personella resurser och kompetenser som kan utföra svetsning av fibernät vid händelse av kris eller höjd beredskap.

Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen

– Vi behöver höja kompetensen hos medarbetarna och säkerställa att de kan utföra svetsning av fibernät, men även se till att rätt utrustning finns så de kan göra sitt jobb, berättar Jimmy.

Statlig finansiering

En statlig finansiering för inköp av förstärkningsmateriel under en tioårsperiod och stöd för förvaltning för beredskapsfunktionen ska ske.

Målet är att utveckla kompetensförsörjningen inom fiber och stadsnät samt säkerställa att material som exempelvis reservdelar, elverk och olika typer av reperationsutrustning finns.

– Sveriges beredskapslager monterades ner efter kalla kriget. Det är viktigt att vara ödmjuk för den förståelse och kompetens som behövs att lyckas för att bygga upp beredskapen på nytt, säger Jimmy.

Nu när beredskapslagren byggs upp ska de finnas hos varje stadsnät i Sverige, inte på ett centralt ställe.

Vad gör en beredskapssamordnare?

Johan berättar att han är en av nio beredskapssamordnare i Sverige. Rollen är ny och uppgiften är att samordna material nu när Sverige bygger upp sin beredskap.

Johan Nyström, beredskapssamordnare på Pingday

Beredskapssamordnarna ska veta var material finns, vem som ska ha det och hur de får tag i det.

Beredskapssamordnarna ska veta var material finns, vem som ska ha det och hur de får tag i det.

– Varje stadsnät ska göra en egen bedömning tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen angående vilket material som de behöver, berättar Johan.

Vilka kommande utmaningar ser du kring beredskap?

– Den stora utmaningen är att få i gång arbetet. Min uppfattning är att många stadsnät tycker att satsningen behövs, men samtidigt finns många frågetecken om hur det ska lösas praktiskt, säger Johan.

Yrkesprofilen fibertekniker och mikromeriter

Vid händelse av krig eller höjd beredskap är mobila nät och fiberstruktur oerhört viktiga. Därför är det i sin tur viktigt att det finns beredskapssvetsare som kan utföra svetsning av fibernät vid behov.

Men vad behöver en individ kunna för att göra den arbetsuppgiften? Vilka mikromeriter behöver hen ha?

Vad är en mikromerit?

 • En minsta kompetens-pusselbit som har ett värde i sig.
 • Den ska vara definierbar, påbyggnadsbar, överföringsbar och kunna avgränsas.
 • Mikromeriten kan tillägnas genom en kortare utbildning- och/eller praktikinsats.
 • Den ska kunna valideras på ett kvalitetssäkrat sätt.

För att ta reda på vilka mikromeriter en beredskapssvetsare behöver ha har Svenska Stadsnätsföreningen arbetat med dessa tre moduler i Sobonas yrkesprofil fibertekniker:

 1. Service, underhåll och felsökning av fibernät.
 2. Svetsa och skarva optisk fiber
 3. Mätning av fibernät*.

*En kompletterande modul som inte ingår i yrkesprofilen.

– Vår slutsats är att dessa tre moduler utgör en mikromerit tillsammans, säger Thomas.

Dessa tre moduler utgör en mikromerit tillsammans.

Thomas Nylund processledare Kompetenspasset Sobona och ordförande nationella rådet

Utbildningspaket kommer tas fram som riktar sig till individer som saknar grundläggande kunskaper i att svetsa fibernät. Innehållet i utbildningarna baseras på innehållet i de tre utvalda modulerna i Sobonas yrkesprofil fibertekniker.

Arbetet med att definiera mikromeriter ingår i en pilot i projektet Kompetenspasset, där Sobona är en av aktörerna med sina piloter.

Vad är Kompetenspasset?

 • Det är ett undersökande pilotprojekt i samverkan som handlar om att framtidssäkra kompetensförsörjningen.
 • I projektet ska mikromeriter dokumenteras, göras giltiga och ges ett formellt erkännande.
 • Målsättningen för projektet är att skapa en modell för hur mikromeriter används i Sverige.
 • Ett antal piloter ska genomföras, där den första utifrån Sobonas medverkan är inom fiber och reservkraft.

Vad är syftet med att ta fram mikromeriter?

– Ta vara på kompetens som finns, synliggöra den och säkerställa att individen kan ha med sig kompetensen i sin kompetensutveckling, berättar Thomas.

Ansatsen i projektet är att mikromeriter ska kunna kvalitetssäkras mot branschvalideringsmodellen och modulerna som finns i en specifik yrkesprofil.

Hur håller man en mikromerit uppdaterad?

– När en individ har en mikromerit för akuta insatser behöver hen öva på den kontinuerligt under arbetstid. Arbetsgivaren behöver också förstå att det är viktigt, avslutar Jimmy.

Jimmy Persson på Svenska Stadsnätsföreningen och Bo Lindberg, vd på Pingday föreläser på Sobonadagarna 2023. Läs mer och anmäl dig gärna!

Kontakt mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case