Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning

Aktuellt i projektet

Digital konferens 22 augusti 2024

Den 22 augusti bjuder vi in till en konferens om kompetensförsörjning och branschvalidering inom avfallshantering och återvinning. Varmt välkommen!

Läs mer och save the date

Valideringskonferensen 6 november 2024

Nu anordnar vi Valideringskonferensen för sjätte året i rad. Den vänder sig till alla som är intresserade av validering. Välkommen!

Läs mer och save the date

Projektet bidrar till att utveckla en inkluderande och strategisk kompetensförsörjning för avfallshantering och återvinning.

Varför gå med i projektet?

Genom att gå med i projektet får du insikter, lärdomar och kunskaper för att förändra hur du arbetar med företagets kompetensförsörjning, utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv.

Välkommen och gå med i projektet!

7 nationella yrkesprofiler
har utvecklats och finns som verktyg i projektet.

Fortsatt utveckling sker av
den partsgemensamma branschvalideringsmodellen.

Vilken nytta skapar projektet?
Verktyg för introduktion, insteg, kompetensutveckling och validering.

Röster om projektet

 • Jag ser stora vinster med hur ett yrkesbevis eller kompetensbevis kan lyfta individerna så de blir stolta över sina yrkeskunskaper.

  Anna-Karin Falkenström

  enhetschef, återvinningscentraler på NSR

 • Det här är något som vi har saknat under lång tid. Nu kan vi verkligen få till ett bra mottagande av praktikanter och även vidareutveckling av befintlig personal.

  Ida Blomqvist

  renhållningschef på BORAB

 • Vi fick tidigt ta del av goda exempel och märkte att våra branschkollegor tagit stora kliv framåt och arbetat fram bra rutiner för kompetensförsörjning i sina organisationer.

  Ludvig Ericsson

  enhetschef återbruk på VafabMiljö

 • Vamas växer och vi behöver rekrytera fler medarbetare. Då är validering ett bra verktyg.

  Stefan Larsson

  vd på Vamas

 • Äntligen fanns en verktygslåda med en röd tråd från rekrytering, medarbetarsamtal, lönesamtal, individuella utvecklingsplaner där individen får en bekräftelse på att hen kan sitt jobb.

  Sabina Sparr

  gruppchef återvinning på Nodava

 • Kompetensutveckling är vårt viktigaste uppdrag. Därför är validering en pusselbit som kan länka ihop våra utbildningar för att säkra medlemmarnas kompetensförsörjning.

  Jessica Christiansen

  utbildnings- och utvecklingschef på Avfall Sverige

Verktyg som används i projektet

Utvalda case

Vamas

Vamas har börjat validera sina medarbetare och det är enklare än de trodde. Ett tips är att vara open-minded i början.

Använd validering i introduktionen

VafabMiljö

Samarbete, validering och återbruk 2.0 i fokus på VafabMiljö som frigör tid och resurser för att validera.

Nycklar för kompetensförsörjning

NSR

Återbruksguider skapades utifrån att kommunen kontaktade förvaltningar och kommunala bolag då de behövde utveckla insteg.

Vinster med insteg och validering

Detta är kompetenskansliet

Kompetenskansliet leder och koordinerar löpande drift och förvaltning av branschvalideringsmodellen. Kansliet är avropsfunktionen för alla tjänster.

Nationella yrkesprofiler

Inför validering i verksamheten

Klara, färdiga, gå är en praktisk steg-för-steg-guide som hjälper er att införa validering i verksamheten.

Mer om projektet

Bakgrund och validering

Återvinning och avfallshantering är ett kommunalt ansvar, som sköts av kommunala företag, förvaltningar och av upphandlade privata entreprenörer.

Bland Sobonas medlemsföretag inom branschen Vatten och Miljö finns olika former av verksamheter till exempel insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen och som inte faller under producentansvaret.

Utvecklingsarbetet är sprunget ur Återvinningsuppropet och lyfter vikten av att tänka annorlunda och bredare vid kompetensförsörjning. Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom avfallshantering och återvinning i hela Sverige.

Avfall Sverige medverkar i drift och förvaltning av den gemensamma branschvalideringsmodellen genom medverkan i styrgrupp, nationellt råd och utvecklingsråd.

Syftet är att möjliggöra strukturerade introduktionsprogram, kvalitetssäkra lärandet på arbetsplatsen, stödja upphandling, omställning, skapa underlag till utbildningar samt utveckla befintlig personal.

Från och med 2023 drivs branschvalideringsmodellen genom kompetenskansliet. Avfallshantering och återvinning har en egen valideringsmodell.

Vidare förvaltar projektet resultat och kunskaper från projektet Till ett arbete via återvinning och drivs tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö.

Med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har fortsatt kvalitetssäkring och utveckling skett, parallellt med främjandemedel från Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att stödja insteg, handledarskap och språkutvecklande insatser.

Avfall Sverige har publicerat information kring validerade yrkesroller Länk till annan webbplats., utifrån en matchning av sitt kursinnehåll mot Sobonas kompetensstandard.

Sju nationella yrkesprofiler

En tydlig insikt var att det saknades nationella yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller.

Dessa sju nationella yrkesprofiler finns numera som verktyg i projektet:

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö med delfinansiering av Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket och Tillväxtverket.

Dessutom har en nationell kvalitetssäkrande panel genomförts. I panelen deltog representanter från:

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., BORAB (Bollnäs Ovanåker Renhållning AB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Gästrike Återvinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nacka vatten och avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nodra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Renova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sobona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sysav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Söderhamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sörab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Transportarbetarförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Tyréns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Vakin (Vatten och avfallskompetens i Norr) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under 2020–2022 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på arbetsplatsnivå utvecklats.

Den senaste nationella relevanssäkringen genomfördes 16 juni 2022 med representanter från:

Vad gör projektet?

 1. Synliggör framtagna nationella yrkesprofiler och verktyg inom avfallshantering och återvinning.
 2. Erbjuder strukturerade praktikplatser med utgångspunkt i framtagna yrkesprofiler och med valideringsmodell som stöd, till exempel som del av lokala jobbspår.
 3. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med Sobonas branschråd Vatten & Miljö, Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och referensbolag.
 4. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 5. Erbjuder verktyg för kompetensutveckling av befintlig personal.
 6. Insteg och introduktion utifrån definierande kompetensbehov.
 7. Erbjuder strukturerade praktikplatser med validering som stöd. Exempelvis inom ramen för lokala jobbspår.
 8. Startar processer och ger stöd vid utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 9. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen.
 10. Synliggör framgångsexempel som till exempel hur samarbete, validering och återbruk 2.0 är i fokus på VafabMiljö.
 11. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 12. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 13. Vidareutvecklar branschvalideringsmodellen utifrån Myndigheten för yrkeshögskolans riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma i gång med projektet. Det är enkelt att komma i gång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Yrkesprofileringsprojekt återbruk

Under 2020 genomfördes ett yrkesprofileringsprojekt för att komplettera befintliga moduler för återvinningsarbetare på ÅVC med moduler för arbete med återbrukshantering. Projektet genomfördes med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats..

Yrkesprofilen fokuserar på återanvändning och återbruk, med fokus på insamling, sortering och särskilda rutiner för exempelvis textilier. Både bransch, företag och samhället i stort har mycket att vinna på att förbereda och skapa förutsättningar för återbruk.

Med i utvecklingsprocessen var representanter från Falu Energi & Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Gästrike återvinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nacka vatten och avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., NSR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nodra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Refo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Renova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sobona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Stockholm Vatten och Avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sydnärkes kommunalförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sörab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Svenska Transportarbetareförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., VafabMiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesprofilen fokuserar på arbete med återbruk kring insamling, sortering och förberedelse för transport till nästa led i värdekedjan.

Tre identifierade framgångsfaktorer från utvecklingsprojektet:

 • ÅVC-medarbetare förstår behoven i efterföljande återbruksled.
 • ÅVC ställer krav på att det verkligen tas om hand på ett seriöst sätt i hela kedjan.
 • Kommunikationen fungerar mellan ÅVC och närmast efterföljande led, det är ett gemensamt arbete med många vinnare.

Utvecklingen såg avslutningsvis en tydlig koppling till hållbar utveckling cirkulär ekonomi, och inte minst ny lagstiftning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kom i augusti kring kommunalt ansvar för kring återanvändning.

Läs mer om yrkesprofilen arbete inom återbrukshantering.

Läs gärna mer i Avfall Sverige – Avfall och Miljö nr 3 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kompletterande yrkesprofilering för arbete inom återbruk kring cirkulär textilhantering på ÅVC i samverkan med Nordiska Textilakademin och Avfall Sverige kommer ske under 2024, med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs gärna pressmeddelandet.

Läs gärna artikeln “Nu utvecklas textilkompetens" i Avfall Sveriges branschtidning Avfall och Miljö nr 1 2024. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmbild

Branschvalidering utvecklar kompetensförsörjningen på Vamas

Vamas använder Sobonas nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen. I början upplevde Vamas att valideringen var komplicerad. Men tack vare nya insikter och kunskaper efter en genomförd bedöma...

Filmbild

Yrkesprofiler och validering ger många vinster på Återvinningscentralen Kläpp

Lyssna på hur återvinningscentralen Kläpp arbetar med yrkesprofiler och validering.

Filmbild

Yrkesprofilering och validering - Ett sätt för återvinningsbranschen att synliggöra kompetens och kvalitetssäkra lärande

Sobona, Renova, Kommunal, Gästrike återvinnare och Nordiskt Valideringsforum samarbetar för validering av kvalificerad arbetskraft.

Filmbild

Återvinningsuppropet och nationella yrkesprofiler bidrar till att tänka kreativt och strategiskt vid kompetensförsörjning

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på.

Filmbild

Yrkesprofilering och validering - Så går en valideringsprocess till

Det börjar med en färdig bedömningsplan utifrån kraven i yrkesprofilen. Denna innehåller frågor, övningar och checklistor som bedömaren och deltagaren arbetar med tillsammans. Ofta börjar deltagaren med en självskattning av yrkeskunskaperna.

Filmbild

Borab - Utbildade bedömare är nyckeln

Borab har utbildat handledare/bedömare som har arbetsledande roller. Tack vare validering kan de kvalitetssäkra vad medarbetarna faktiskt kan.

Filmbild

Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna de insatser som behövs för att rusta deltagarna. Lokala jobbspår kan skapas inom alla branscher som har rekryteringsbehov.

Filmbild

Renovas jobbspår - Strategi, bakgrund och varför

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet är att säkra upp framtidens kompetensbehov och bidra till integration i regionen.

Filmbild

Renovas jobbspår - Samverkan är grundläggande för detta klarar man inte ensam

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet var att säkra upp framtidens kompetensbehov och samtidigt bidra till integration i regionen.

Filmbild

Lokala jobbspår är en viktig del i Renovas arbete med kompetensförsörjning

Renova startade ett tredje lokalt jobbspår 2022. I jobbspåret skräddarsys utbildning, yrkessvenska och praktik med C-körkort med yrkeskompetensbevis för elva deltagare under 42 veckor (40 skolveckor).

Projektägare

Referensbolag

Samarbetspartners

Medfinansierade myndigheter

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet