Yrkesprofilering och validering inom fastighetsbranschen 2021

För att säkra kompetensförsörjningen och göra den hållbar behöver arbetet kopplas både till affärsnytta och samhällsnytta. Tillsammans skapar vi en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen.

Konferensen riktade sig till dig som arbetar med strategisk kompetensförsörjning och rekrytering. Den bjöd på både inspiration och verktyg för att utveckla en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Startklart för företag inom fastighetsbranschen

Nu har Sobona, medlemsföretag och branschrepresentanter tillsammans tagit fram verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Genom nationella yrkesprofiler och validering kan medarbetarnas kompetens kartläggas, samtidigt som företagets kompetensbehov identifieras.

Talarna på konferensen:

 • Emil Bood, verksamhetschef Fastighetsbranschens utbildningsnämnd och VD Faval

  Framtidsspaning inom fastighetsbranschen

 • Ingela Liwell, distriktschef Telge Bostäder

  Var är vi nu och värdet av validering

 • Jörgen Bergvall, metod- och kvalitetsansvarig Nordiskt Valideringsforum

  Yrkesprofiler och språkutveckling - verktyg som utvecklar inkluderande kompetensförsörjning

 • Olga Orrit, språkvetare

  Yrkesprofiler och språkutveckling - verktyg som utvecklar inkluderande kompetensförsörjning

 • Karin Svensson, HR-chef MKB

  MKB beskriver sin pågående resa kring mångfald och inkludering samt hur man genom satsningen Biljett till Framtiden skapar vägar in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa.

 • Mattias Elofsson, SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) och ordförande TCYK (Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté

  Värdet av ett yrkesbevis

 • Lennart Wahlstedt, utemiljöchef Fastighetsutveckling Bostads AB Poseidon

  Värdet av ett yrkesbevis

 • Susanne Zander, tf. kanslichef DUA

  Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

 • Per Nordenstam, vd Sobona

 • Carina Lundström, utvecklingsledare Fastighetsbranschens utbildningsnämnd/Faval

 • Gulseren Buyukbalik, chef social hållbarhet Telge Bostäder

 • Maria Tengroth, projektansvarig sociala investeringar/trygghet, MKB Fastighets AB

 • Niklas Pettersson, projektledare Arbetsförmedlingen

Artiklar och presentationer

Filmer från dagen

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 – inledning med Per Nordenstam

Per inleder konferensen med att betona att kompetensförsörjning är en viktig fråga för Sobonas medlemmar, vilket i sin tur linjerar med att Sobona har tagit fram verktyg. Allt är startklart; det är bara att börja.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - framtidsspaning inom fastighetsbranschen

Företag inom fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov trots pandemin, samtidigt tog färre företag emot praktikanter under 2020. Det visar en undersökning som Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har genomfört.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - var är vi nu och värdet av validering

Sobona har utvecklat en modell kring hur man systematiskt kan underlätta lärandet på arbetsplatsen genom introduktion, språkutveckling, yrkesprofilering och validering.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - yrkesprofiler och språkutveckling - verktyg som utvecklar inkluderande kompetensförsörjning

Olga Orrit språkvetare är språkvetare. Hon berättar att forskning visar att språk alltid kan utvecklas och att yrkesspråket utvecklas bäst på jobbet, men inte under vilka omständigheter som helst.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - var är vi nu och värdet av validering

Telge Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som håller på att förvandlas från att ha en förvaltande inriktning till att bli mer attraktivt för sina kunder. Kompetensutvecklingen kommer se annorlunda ut i framtiden.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - en inkluderande arbetsplats – hur omsätter vi våra värderingar i praktiken?

MKB beskriver sin pågående resa kring mångfald och inkludering samt hur satsningen Biljett till Framtiden skapar vägar in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - värdet av ett yrkesbevis

TCYK (Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté) består av åtta olika organisationer inom utemiljönäringarna. De beskriver yrkesprofiler och kunskapskrav som gäller i utemiljöbranschen.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

DUA ska främja statlig och kommunal samverkan samt utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Här spelar lokala jobbspår en betydelsefull roll för att utveckla kompetensförsörjningen.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - så här kommer du i gång och använder validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

Vad är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kometens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - avslutande reflektioner och insikter

Per Nordenstam, vd Sobona, menar att en tydlig insikt utifrån dagens konferens är att medlemsföretagen själva måste ta tag i frågan om inkluderande kompetensförsörjning.

Yrkesprofilering och validering inom fastighetsbranschen

Missa inte chansen att ta del av ett av de viktigaste arbetsmarknadsprojekten i Sverige. Yrkesprofilerna är utvecklade utifrån branschens behov av att synliggöra vad en medarbetare behöver kunna på en grundläggande nivå. Projektet pågår nu och fler bolag är välkomna att delta!