Yrkesprofilering och validering inom fastighet och parkering

Aktuellt i projektet

Digital konferens 20 augusti 2024

Den 20 augusti bjuder vi in till en konferens om kompetensförsörjning och branschvalidering inom fastighet och parkering. Varmt välkommen!

Läs mer och save the date

Valideringskonferensen 6 november 2024

Nu anordnar vi Valideringskonferensen för sjätte året i rad. Den vänder sig till dig som är intresserad av validering. Varmt välkommen!

Läs mer och save the date

Projektet bidrar till att utveckla en inkluderande och strategisk kompetensförsörjning för fastighet och parkering.

Varför gå med i projektet?

Genom att gå med i projektet får du insikter, lärdomar och kunskaper för att förändra hur du arbetar med företagets kompetensförsörjning, utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv.

Välkommen och gå med i projektet!

5 nationella yrkesprofiler
har utvecklats och finns som verktyg i projektet.

Fortsatt utveckling sker av
den partsgemensamma branschvalideringsmodellen.

Vilken nytta skapar projektet?Verktyg för introduktion, insteg, kompetensutveckling och validering.

Röster om projektet

 • Vi har varit delaktiga i att skapa projektet tillsammans. Att jobba tillsammans ser vi som en stor fördel, vilket i sin tur ger fantastiska möjligheter.

  Ingela Liwell

  Enhetschef drift på Telge Bostäder

 • Nästa steg för oss är att vi kommer börja med validering och erbjuda gårdsvärdarna ett kompetensintyg på deras kunskaper. Kompetensintyget är väldigt viktigt.

  Nurgül Iljas Eminovska

  chef Sociala Projekt på MKB Fastighets AB

 • Det var intressant att ta fram yrkesprofilerna till fastighet och parkering eftersom det finns många olika titlar såsom bovärd, fastighetsskötare, miljövärd och fastighetstekniker.

  Jörgen Bergvall

  Metod- kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum

 • Yrkesprofiler kan skapa tydliga och attraktiva yrkesroller, förutom att de är ett verktyg för kompetenssäkring.

  Jeanette Hellemo

  personalchef på Futurum Fastigheter

 • En strukturerad validering kan vara ett viktigt verktyg för att möta parkeringsbranschens behov av ny kompetens.

  Stefan Carlbaum Jonsson

  vd på Gävle Parkeringsservice och ordförande på Svepark

 • Vi kände direkt att validering var ett bra verktyg och att det linjerade med arbetet som vi hade påbörjat.

  Patrik Jonasson vd

  Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA)

Verktyg som används i projektet

Utvalda case

Ånge Fastighets och Industri AB

Den gröna omställningen öppnar nya dörrar i norr och lockar till sig fler företag och invånare.

Ett större valideringsprojekt

Futurum Fastigheter

Projektet Språngbrädan ska göra individer som står långt utanför arbetsmarknaden anställningsbara.

Stolthet över mångfald

SHIS Bostäder

SHIS Bostäders arbete visar på vikten av samverkan för integration och etablering.

Samverkan skapar resultat

Detta är kompetenskansliet

Kompetenskansliet leder och koordinerar löpande drift och förvaltning av branschvalideringsmodellen. Kansliet är avropsfunktionen för alla tjänster.

Nationella yrkesprofiler

Inför validering i verksamheten

Klara, färdiga, gå är en praktisk steg-för-steg-guide som hjälper er att införa validering i verksamheten.

Mer om projektet

Bakgrund och syfte

Bland Sobonas medlemsföretag inom fastighet finns olika former av verksamheter och byggnader som bostadsfastigheter, industrifastigheter, kommersiella fastigheter och skolfastigheter.

Under 2019 initierades ett yrkesprofileringsprojekt med delfinansiering av Arbetsförmedlingen. Syftet är att skapa fler möjligheter till strukturerade insteg i branschen.

Det genomförs en rad olika projekt och praktiksatsningar. Inom branschen finns ett stort behov att definiera vad som behövs för att skapa väldefinierade insteg och nya vägar in på arbetsmarknaden.

Från och med 2023 drivs branschvalideringsmodellen genom kompetenskansliet. Fastighet och parkering har en egen valideringsmodell.

Nationella yrkesprofiler

Under 2019–2022 har deltagande bolag utvecklat fem yrkesprofiler för fastighetsbranschen. Dessa yrkesprofiler finns numera som verktyg i branschvalideringsmodellen.

I nuläget är dessa yrkesprofiler framtagna:

Under 2020–2022 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på arbetsplatsnivå utvecklats.

Vidare har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar för validering på arbetsplatsnivå utvecklats. De första bedömarna har utbildats inom ramen för OCN-metoden för att kunna starta upp validering på sina företag.

Dessutom har en nationell kvalitetssäkrande panel genomförts. I panelen deltog representanter från:

 • AB Bostäder i Borås
 • Arbetsförmedlingen
 • Faval
 • Fasticon
 • Gavle Fastigheter
 • Kommunal
 • Lassila & Tikanoja
 • Sobona
 • Stockholm Parkering
 • Sveriges Allmännytta
 • TelgeBostäder
 • Vätterhem.

Vidareutveckling av våra två yrkesprofiler kring tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet har genom­förts under 2023, med delfinansiering ifrån Arbetsförmedlingen.

Ett uppföljande nationellt samsynsmöte genom­fördes den 4 december 2023. Parallellt med utvecklingsprocessen skedde även en relevanssäkring av tidigare framtaget material, med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Med i processen är bland annat representanter ifrån Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Gävle Fastigheter, Mode3, MKB Bostads AB, K-fast, Kommunal, Poseidon, Svefa, Stockholm Parkering, Upab (Umeå Parkering) och Ånge Fastighets och Industri AB.

Tio saker som projektet gör:

 1. Skapar och möjliggör fler insteg inom fastighet och parkering.
 2. Implementerar verktyg och metoder för validering tillsammans referensbolag.
 3. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering genom Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 4. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen.
 5. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 6. Erbjuder strukturerade praktikplatser med utgångspunkt i framtagna yrkesprofiler och med valideringsmodell som stöd, till exempel som del av lokala jobbspår.
 7. Startar processer och ger stöd vid utvecklingen av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 8. Synliggör framgångsexempel som Telge Bostäder AB som bygger grunden inför en stor förändring inom kompetensförsörjning och hur samverkan bryter utanförskap, skapar fler jobbtillfällen och ökar tryggheten i Malmö.
 9. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 10. Utveckling av Sobonas språkparlör som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt utbildningar för arbetsgivare, individer och handledare.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom fastighet och parkering förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, ungdomar och individer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Projektet delfinansieras av Arbetsförmedlingen inom ramen för Sobonas långsiktiga arbete för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Vidare är projektet ett underprojekt till Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Yrkesprofiler

Dessa yrkesprofiler förbättrar kompetensförsörjningen inom branschen genom att utgöra underlag för strukturerad praktik, insteg och fortsatt utveckling mot den befintliga branschvalideringsmodellen som finns på högre nivå.

I nuläget är dessa yrkesprofiler framtagna:

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd fastighet.

En panel med dessa representanter har kvalitetssäkrat yrkesprofilerna inom parkering:

En panel med dessa representanter har kvalitetssäkrat yrkesprofilerna inom fastighet:

Vidareutveckling av våra två yrkesprofiler kring tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet har genom­förts under 2023, med delfinansiering ifrån Arbetsförmedlingen.

Ett uppföljande nationellt samsynsmöte genom­fördes den 4 december 2023. Parallellt med utvecklingsprocessen skedde även en relevanssäkring av tidigare framtaget material, med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Med i processen är bland annat representanter ifrån Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Gävle Fastigheter, Mode3, MKB Bostads AB, K-fast, Kommunal, Poseidon, Svefa, Stockholm Parkering, Upab (Umeå Parkering) och Ånge Fastighets och Industri AB.

Yrkesprofiler med tydliga läranderesultat

Projektet tar fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra validering enligt de framtagna yrkesprofilerna. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga läranderesultat.

Yrkesprofilerna fungerar som kompletterande insatser till befintliga branschmodeller. De är avstämda och linjerar mot utbildningar och befintliga valideringsmodeller på en högre nivå. Med andra ord kompletterar Sobonas modell Favals valideringsverktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Viktiga insikter för projektet

Genom projektet och konkreta verktyg rustas arbetsgivare som sen matchas med deltagare utifrån definierade behov. Utvalda insatser läggs till, som till exempel språkutveckling.

Det är tydligt att man lär sig språket bäst i kombination med ett arbete.

Därför är språkutveckling på arbetsplatsen grundläggande.

En betydelsefull del som ligger inom ramen för projektet är att synliggöra och sätta formellt värde på det arbetsplatsplatsförlagda lärandet. Här är valideringsmodellen för fastighet och parkering ett viktigt verktyg.

Samtidigt är det tydligt att en stor vinst med validering är att starta processer kring lärande på arbetsplatsen.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, chef för kompetenskansliet på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Filmbild

MKB:s gårdsvärdar skapar nya vägar in på arbetsmarknaden

Allmännyttan i Malmö, MKB Fastighets AB, startade projektet Gårdsvärdar i samarbete med Arbetsförmedlingen år 2018. I den första piloten anställdes fem kvinnor. Tre år senare är de 44 anställda. Nästa steg blir att validera gårdsvärdarnas kunskaper och erbjuda et...

Filmbild

Validering är nästa steg för Telge Bostäder

Det kommunala bostadsbolaget Telge Bostäder jobbar långsiktigt och strategiskt för att motverka utanförskap och åtskillnad i bostadsområden. Tillsammans med arbetsförmedlingen skapar man jobb för långtidsarbetslösa hyresgäster. Nästa steg är att validera p...

Filmbild

Samverkan som bryter utanförskap, skapar fler jobbtillfällen och ökar tryggheten i Malmö

Projektet Gårdsvärdar som startade år 2018 är ett exempel på hur Allmännyttan i Malmö, MKB Fastighets AB, arbetar för att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden.

Projektägare

Referensbolag

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet