Allmänt om förhandlingar

Rätten/skyldigheten till förhandlingar på den svenska arbetsmarknaden grundar sig i medbestämmandelagens regler i MBL.

Arbetsgivarens skyldighet att låta arbetstagarorganisation ges insyn och medinflytande i verksamheten är tydligt reglerad i lag och domstolspraxis.

 
Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.