Arbetstidslagen

Arbetstidslagen innehåller regler om hur många timmar man får arbeta. Lagen reglerar bland annat hur mycket man får arbeta per dygn, vecka och år. Den säger även i vilken utsträckning man måste ha rast. För minderåriga gäller särskilda regler.

I Sverige får arbetstiden i allmänhet inte överstiga 40 timmar per vecka. Vissa yrkesgrupper som arbetar inom till exempel sjukvård och räddningsarbete kan undantas från den regeln.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.