Arbetsmiljöverkets inspektioner

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs. Arbetsmiljöverket tar även fram krav, handledning, checklistor och annan information som du som arbetsgivare har användning av i arbetsmiljöarbetet.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.