Till ett arbete via återvinning

Härnösand Energi & Miljö vill avspegla samhället och ökar mångfalden genom praktikplatser

Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) väljer lokala jobbspår för att bidra till minskad arbetslöshet och öka mångfalden i verksamheten. De har börjat med validering i liten skala och ska genomföra Sobonas handledarutbildning. Allt linjerar med visionen om att skapa innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand.

Det kommunala bolaget Härnösand Energi & Miljö AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och dess 140 medarbetare jobbar med fjärrvärme, fastighetsrenhållning, vatten och avlopp, elnät, återvinning, elförsäljning, vindkraft, biogasproduktion, tankstation för fordonsgas, bredband och laddinfrastruktur samt engagemang i lokalsamhället.

Intervju med Irene Hedlund

Affärsområdeschef för återvinning och vatten på Härnösand Energi & Miljö  AB

Vad kan projektet med Sobona bidra med för Härnösand Energi & Miljö AB?

– Det kan bidra till att motverka arbetslöshet via praktik i form av lokala jobbspår och andra insteg på arbetsmarknaden. Till skillnad från våra branschkollegor har vi inte svårt att hitta chaufförer. Däremot brukar vi ha svårigheter att hitta drifttekniker till fjärrvärmeverksamheten, säger Irene.

Härnösand Energi & Miljö behöver öka mångfalden inom verksamheten för att spegla samhället. De har svårt att göra det genom vanliga rekryteringar; därför bestämde de sig för att göra ett lokalt jobbspår.

Härnösand Energi & Miljö behöver öka mångfalden inom verksamheten för att spegla samhället.

– Det lokala jobbspåret har varit väldigt lärorikt för oss. Det var inte svårt att komma igång; det svåra är att skapa tid när projektet väl rullar, menar Irene.

Kan projekten stödja nyanländas etablering på arbetsmarknaden?

– Ja, i allra högsta grad. Genom att börja med lokala jobbspår för att sen använda validering som utgår från yrkesprofiler kan en nyanländ person visa att hen har vissa kunskaper och kompetenser. Genom ett kompetensbevis visar individen att hen är anställningsbar på svensk arbetsmarknad, berättar Irene.

Genom ett kompetensbevis visar individen att hen är anställningsbar på svensk arbetsmarknad.

Irene menar att HEMAB har i sitt uppdrag att jobba med aktuella samhällsutmaningar. De ser lokala jobbspår som sitt sätt att bidra till att minska arbetslösheten och till en mer mångkulturell verksamhet.

Använder ni några andra av Sobonas verktyg, förutom lokala jobbspår och yrkesprofiler?

– Vi har varit med och tagit fram underlag till de nationella yrkesprofilerna inom VA och utbildat två bedömare. Dessutom kommer vi genomföra Sobonas handledarutbildning under hösten 2020, så länge det fungerar med Covid19, berättar Irene.

Härnösand Energi & Miljö har också provat validering i liten skala, men det har varit en utmaning att genomföra den med tanke på att flera jobbar hemifrån på grund av covid-19.

Har du något tips har till andra som funderar på att göra ett liknande projekt?

– Om ni vill göra ett lokalt jobbspår, blanda då in Arbetsförmedlingen och kommunen i ett tidigt skede. Vi körde ett eget race för länge och det är inte optimalt; det finns stora vinster med samverkan, säger Irene.

Om ni vill göra ett lokalt jobbspår, blanda då in Arbetsförmedlingen och kommunen i ett tidigt skede.

Irene avslutar med att tipsa om möjligheten att ta in två praktikanter via lokala jobbspår. På så vis kan de utbyta tankar och erfarenheter med varandra under tiden.

Företag: Härnösand Energi & Miljö

Deltar i projekt:

Använda verktyg:

3 take-aways:

  • Det finns stora vinster med samverkan.
  • Lokala jobbspår kan bidra till att minska arbetslösheten och till en mer mångkulturell verksamhet.
  • Tänk annorlunda för att försöka lösa utmaningarna med den höga arbetslösheten.

Bonus:

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case