Arbetstagarens arbetsskyldighet

Den grundläggande skyldigheten för en arbetstagare är att utföra arbete enligt anställningsavtalet.

Utgångspunkten är det kvantitativa innehållet, d.v.s. vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren ska utföra samt när och i vilken omfattning. Det kvalitativa åtagandet, d.v.s. kvaliteten på det arbete som arbetstagaren ska utföra, är sällan reglerat i avtal.

 

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.