Laddar innehåll...

Den svenska arbetsmarknadsmodellen

Till skillnad från andra europeiska länder, som har arbetsvillkor reglerade i lag, har svensk arbetsmarknad av tradition byggt på samförstånd mellan arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer, vilka sig sinsemellan tecknat centrala och lokala kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Relaterat