Arbete i andras hem

Att ha andras hem som sin arbetsplats kan innebära påfrestningar eftersom bostäder sällan är utformade för att vara ideala arbetsmiljöer. Men precis som för andra anställda ska arbetet kunna utföras i en riskfri miljö.

För att arbetet ska kunna utföras säkert ska riskbedömning genomföras och rätt utrustning ska finnas för att tjänsten ska kunna utföras på bästa sätt.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.