Företagshälsovård

Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Om du som arbetsgivare inte har tillräcklig tid eller kunskap att minska riskerna på arbetsplatsen kan du anlita företagshälsovården.

Företagshälsovården kan även vara en bra samarbetspartner i arbetsmiljöfrågor för dig som arbetsgivare.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.