Säkerhetskultur

Det är inte alltid att den rådande säkerhetskulturen är i linje med det som finns nedskrivet i företagets regler och dokument. Snarare handlar säkerhetskulturen om oskrivna regler som man blir varse genom arbetskamraters och chefers reaktioner på olika beteenden.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.