Rapportera lönestatistik

Nu är det dags för den årliga insamlingen av anställningsuppgifter för att ta fram lönestatistik. Information om insamlingen har skickats till lönestatistikansvarig på respektive medlemsföretag som före 2022-01-01 tillämpat KFS branschavtal.

Om insamlingen

Observera att denna lönestatistikinsamling endast omfattar de medlemsföretag som före 2022-01-01 tillämpat KFS branschavtal.

Sista svarsdag är 15 december 2023.

Nedan finner du övergripande information, yrkeskoder samt Rapporteringsanvisningar beroende på hur du väljer att sammanställa statistiken. Vid insamlingen iakttas GDPR.

Lönestatistik samlas in på praktiskt taget alla avtalsområden. Sobona har träffat avtal med i princip alla sina motparter att en gång per år samla in uppgifter om anställningsvillkor.

Lönestatistik är till för att visa hur löneläget ser ut och hur löneutvecklingen har varit. Det är en av viktiga verktyg som arbetsgivare behöver, bland annat som underlag inför löneförhandlingar. Utöver detta samlar Statistiska Centralbyrån, SCB, in uppgifter om hela arbetsmarknaden som sedan ingår i Medlingsinstitutets bevakning av löneutveckling och samhällsekonomi. Det är uppgifter som också EU:s statistikorgan, Eurostat, ska ha.

Uppgifterna kan lämnas på två olika sätt. Det ena är att göra en rapport direkt i löneprogrammet. Det andra är att fylla i den Excelmall som finns under rubriken Anvisningar på den här sidan.

Vi rekommenderar starkt alternativet att skapa en rapport direkt i löneprogrammet, där det är möjligt. Insamlingen blir därmed mer tillförlitlig, samt sparar tid och förenklar för den som lämnar uppgifterna. En kontakt med programleverantören för support kan underlätta inlämningen.

Förutsättningar för att kunna skapa en rapport i löneprogrammet är
• att löneprogrammet har en funktion för att skapa rapporten, kallas ofta ”lönestrukturstatistik SCB/SN eller liknande”
• att uppgifterna som ska ingå i statistiken (yrkeskoder etc.) är inlagda i programmet (se anvisningar för löneprogram)

Särskilda anvisningar för detta finns under rubriken Anvisningar på den här sidan. De anvisningar som finns är dels allmängiltiga, dels anpassade för de tidigare branscherna (inom dåvarande KFS) Energi, Läns- och regionmuséer respektive Trafikhuvudmän. Hjälpdokument finns också för branscherna VA och Personlig assistans.

Företag som har tagits ut till SCB:s undersökning Lönestrukturstatistik behöver inte skicka uppgifter dit. Aon vidarebefordrar uppgifterna.

OBS! Mätperioden är september månad 2023. Sista svarsdag är den 15 december 2023. Vänligen lås filen innan ni skickar in löneuppgifterna till Aon.

Om du har några frågor kan du kontakta Aon Solutions Sweden AB på sobona@aon.se eller via telefon 08-50 55 59 90.

Det beror på vilket sätt ni rapporterar in: genom löneprogram eller Excel. Läs mer i anvisningarna.

Om du har några frågor kan du kontakta Aon Solutions Sweden AB på sobona@aon.se eller via telefon 08-50 55 59 90.

Publicerad: 21 september 2022 Uppdaterad: 21 november 2023