Aktivitetsbaserade arbetsplatser

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt är att utgå från olika zoner som har skapats för olika aktiviteter. Som medarbetare har du fri sittning och väljer zon efter arbetsuppgiften. Förutsättningen för framgång är att du har anpassat och utformat zonerna efter organisationens och medarbetarnas behov och att zonerna stöttar de olika aktiviteterna samt att det finns tillräckligt många zoner.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.