Hot och våld

I takt med att samhället står inför utmaningar med ökande hot och våld, blir det än viktigare för arbetsgivare att arbeta aktivt med dessa frågor. Föreskriften AFS 1993:2 utgör ett stöd och en vägledning för att hantera och förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Denna föreskrift ställer krav på att skydda arbetstagare från att drabbas eller påverkas ohälsosamt pga hotfulla och våldsamma situationer på arbetsplatsen.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.