Utvecklingsprojekt för inkluderande komptensförsörjning

Gå med i ett pågående utvecklingsprojekt för att skapa en långsiktig förändring över hur du arbetar med företagets inkluderande och strategiska kompetensförsörjning.

Förändra er kompetensförsörjning

Vi vänder oss till dig som vill arbeta med inkluderande kompetensförsörjning och är med och skapar affärsmässig samhällsnytta.

Genom utvecklingsprojekten hjälper vi på Sobona till att förändra hur du rekryterar, arbetar med lärande på arbetsplatsen och validerar, utifrån era förutsättningar och behov.

Samarbete ger bättre utfall
Mellan företag, branschorganisationer, myndigheter och utbildningsanordnare.

Alla projekt är nationella
Företag och organisationer från hela Sverige deltar.

En del av medlemserbjudandet
Alla projekt är kostnadsfria. Välkommen och gå med!

Genom projektet har vi verkligen lärt oss att det går att få nyanlända som är kortutbildade i arbete.
Sofia Westergaard
Sofia Westergaard
HR-specialist/kompetensförsörjning på Renova

Pågående utvecklingsprojekt

Avslutade utvecklingsprojekt

Kommande konferenser

Utvalda case

NSR

Återbruksguider skapades utifrån att kommunen kontaktade förvaltningar och kommunala bolag då de behövde utveckla insteg.

Vinster med insteg och validering
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning

Nodava

Nodava gör en stor förändringsresa och målsättningen är en förändrad organisationsstruktur.

Validering säkrar kompetensförsörjningen
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning och yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp

Renova

Renova använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Renova har en tydlig vision
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning

Delfinansierande myndigheter

Fackliga partners

Samarbetspartners

Vill du gå med i ett projekt?

Boka ett videomöte så berättar jag mer. Mötet tar cirka 30 minuter och ingår i medlemskapet.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet