Yrkesprofilering och validering inom fiber och stadsnät

Aktuellt i projektet

Digital konferens 21 augusti 2024

Den 21 augusti bjuder vi in till en konferens om kompetensförsörjning och branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät. Varmt välkommen!

Läs mer och save the date

Valideringskonferensen 6 november 2024

Nu anordnar vi Valideringskonferensen för sjätte året i rad. Den vänder sig till alla som är intresserade av validering. Välkommen!

Läs mer och save the date

Projektet bidrar till att utveckla en inkluderande och strategisk kompetensförsörjning för fiber och stadsnät.

Varför gå med i projektet?

Genom att gå med i projektet får du insikter, lärdomar och kunskaper för att förändra hur du arbetar med företagets kompetensförsörjning, utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv.

Välkommen och gå med i projektet!

6 nationella yrkesprofiler
har utvecklats och finns som verktyg i projektet.

Fortsatt utveckling sker av
den partsgemensamma branschvalideringsmodellen.

Vilken nytta skapar projektet?
Verktyg för introduktion, insteg, kompetensutveckling och validering.

Röster om projektet

 • Om vi vet vilka kunskaper och kompetenser som krävs för att utföra ett jobb, blir det lättare att hitta den kompetensen. Jag tror det är bra att ha mer struktur i arbetet med kompetensförsörjningen.

  Kenet Eneris

  affärsområdetchef Lunet

 • Branschvalidering visar vad en individ faktiskt kan och detta har vi haft utmaningar kring inom branschen, för många gånger vet vi inte vilka kompetenser som individer har.

  Jimmy Persson

  utveckling- och säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen

 • När yrkesprofilerna ska tas fram samlar vi yrkeskunniga individer och frågar vilken kunskap och kompetens man bör ha för att klara jobbet. Det handlar om att göra avgränsningar.

  Jörgen Bergvall

  Metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum

 • Många som arbetar med fibernät i Sverige har en kort formell utbildning och har blivit självlärda. Därför är validering viktigt.

  Erik de Pablos

  sälj- och affärsutvecklare på Edugrade

Verktyg som används i projektet

Utvalda case

Luleå Energi och Lunet

Yrkesprofiler och validering jackar i kompetensförsörjningskedjan på Luleå Energi.

Långsiktig kompetensförsörjning

Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen har tagit fram utbildningar för civil beredskap som är anpassade för telekom.

Beredskapsutbildningar för telekom

Umeå Energi

Satsningen på mångfald och inkludering har format en positiv och inkluderande företagskultur.

Mångfald sitter i väggarna

Detta är kompetenskansliet

Kompetenskansliet leder och koordinerar löpande drift och förvaltning av branschvalideringsmodellen. Kansliet är avropsfunktionen för alla tjänster.

Nationella yrkesprofiler

Inför validering i verksamheten

Klara, färdiga, gå är en praktisk steg-för-steg-guide som hjälper er att införa validering i verksamheten.

Mer om projektet

Bakgrund och syfte

Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom fiber och stadsnät.

Projektet delfinansieras av Arbetsförmedlingen inom ramen för Sobonas långsiktiga arbete för att främjande nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vidare är det ett underprojekt till Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Från och med 2023 drivs branschvalideringsmodellen genom kompetenskansliet. Fiber och stadsnät har en egen valideringsmodell.

Svenska Stadsnätsföreningen medverkar i drift och förvaltning av den gemensamma branschvalideringsmodellen, genom medverkan i styrgrupp, nationellt råd och utvecklingsråd.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion
Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom fiber och stadsnät förutsättningar för att underlätta och kvalitetssäkra en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, unga människor och personer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Utvecklingsarbetet sker med delfinansiering av:

Dessa yrkesprofiler finns framtagna för fiber och stadsnät:

Svenska Stadsnätsföreningen har även varit med som pilot i projektet Kompetenspasset.

Sobonas språkparlör har kompletterats med en ordlista med yrkesspecifika ord och meningar för att spegla yrkesspråket inom fiber och stadsnät.

Tio saker som projektet gör:

 1. Tar fram yrkesprofiler inom fiber och stadsnät samt erbjuder validering utifrån valideringsmodellen för fiber och stadsnät.
 2. Underlättar och kvalitetssäkrar insteg och introduktion.
 3. Medlemsbesök av Sobona för att starta processer och som stöd i utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen.
 4. Synliggör framgångsexempel som till exempel hur Luleå Energi och Lunet arbetar med kompetensförsörjningen.
 5. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 6. Skapar möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverk mellan medlemsföretag.
 7. Främjar användandet av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och anställningsstöd i kedjor av insatser som leder till anställning.
 8. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen genom synliggörande av yrkesspråk.
 9. Utveckling av Sobonas språkparlör som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt utbildningar för arbetsgivare, individer och handledare.
 10. Vidareutveckling av branschvalideringsmodellen utifrån Myndigheten för yrkeshögskolans riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesprofiler inom fiber och stadsnät

Under 2023 har yrkesprofilerna projektör – fiberoptiskt nät och projektledare – fiberoptiskt nät utvecklats, med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utvecklingen skedde i nära samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen.

Relevanssäkringsprocessen avslutades med ett samsynsmöte den 18 april 2023. I processen har följande organisationer deltagit med representanter: Arvika Kommunnät/Årjängs nät/MittNät, Fibra, Västerås stadsnät, Edugrade, Forshaga Fibernät, Jönköping Energi, Ledarna, Lunet, Pingday, Quality Networks Nordic, Reijlers, Seko, ServaNet, Svenska Stadsnätsföreningen, Stokab, Söderhamn Nära och Sobona.

Utvecklingen av de första yrkesprofilerna inom valideringsmodellen har skett tillsammans med Sobonas branschråd Energi Länk till annan webbplats. och i nära samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats., med delfinansiering av Arbetsförmedlingen.

En kvalitetssäkrande förankrande panel genomfördes den 15 september 2021 med:

Under 2021–2023 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar för validering på företagsnivå utvecklats. De första bedömarna har utbildats inom ramen för OCN-metoden för att kunna starta upp validering på sina företag.

Med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan sker fortsatt kvalitetssäkring och utveckling, parallellt med främjandemedel från Arbetsförmedlingen i projektet Yrkesprofilering och validering inom fiber och stadsnät för att stödja insteg, handledarskap och språkutvecklande insatser.

Tillsammans med medlemsföretag utifrån behov

Arbetet sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna hänga med i utvecklingen och möta de behov som finns i samhället.

Arbetsförmedlingen menar att Sobonas insatser i form av yrkesprofilering och validering inom fiber och stadsnät i kommunala bolag skyndar på nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

De nyanländas kompetens synliggörs, de stärker sina kunskaper i svenska och användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser främjas.

Projektet delfinansieras av Arbetsförmedlingen inom ramen för Sobonas långsiktiga arbete för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Vidare delfinansieras projektet av Myndigheten för yrkeshögskolan för att vidareutveckla valideringsmodellen.

Vidare är det ett underprojekt till Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process för att utveckla hur ni arbetar med kompetensförsörjning och lärande på arbetsplatsen.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, chef för kompetenskansliet på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma i gång med projektet. Det är enkelt att komma i gång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er långsiktiga kompetensförsörjning.

Filmbild

Breddad rekrytering möter Lunets utmaningar inom kompetensförsörjning

Genom att erbjuda praktik och YA-anställningar fångar och Lunet fler talanger samtidigt som de bidrar till främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Filmbild

Luleå Energi säkrar kompetensförsörjningen med hjälp av nationell valideringsmodell

Luleå Energi använder validering för långsiktig kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Projektägare

Deltagande bolag

Finansiering

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet