Kompetensförsörjning och branschvalidering inom fastighet och parkering 2023

22 augusti 2023, 09.30–12.15 | Digital konferens via Zoom

Konferensen riktade sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom fastighet och parkering. Under dagen fick deltagarna ta del av case från medlemsföretag, insikter från branscher och perspektiv från myndigheter.

Sobona har utvecklat verktyg för att utveckla handledarskapet, stödja språkutvecklingen på arbetsplatsen, synliggöra och kartlägga individers kompetens, stödja lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen samt kvalitetssäkra individers kunnande genom validering.

Allt utgår från nationella yrkesprofiler inom fastighet och parkering.

Gå med i projektet!

I projektet Yrkesprofilering och validering inom fastighet och parkering får du insikter, kunskaper och lärdomar från andra inom branschen.

European Year of Skills

EU-kommissionen har utropat maj 2023–maj 2024 som European Year of Skills och den här konferensen var en del av det initiativet.

European Year of Skills innebär att länder inom EU ska synliggöra fortbildning, omställning och livslångt lärande – alltså vikten av ”skills” – både för matchning, individens utveckling och synliggörande av kvalifikationer.

Moderator
Willy Silberstein
Moderator
Willy Silberstein

Lyssna på 6 föreläsningar
Med insikter, kunskaper och lärdomar.

Få perspektiv på validering
Från medlemsföretag, bransch och myndigheter.

Fokus på nyanländas etablering
Med konkreta och startklara verktyg.

Arbetet med branschvalidering skapar en grund för ett helt nytt sätt att se på kompetensförsörjningen inom branschen.

Pär Sellberg
Utredare med ansvar för branschvalidering på Myndigheten för Yrkeshögsskolan (MYH)
Årets föreläsare
Carina Lundström
Carina Lundström|utvecklingsledare Fastighetsbranschens utbildningsnämnd
Carina ger perspektiv på branschens kompetensbehov 2023–2028 utifrån en nysläppt rapport och sina erfarenheter från utbildningsnämnden omfattande nationella och regionala verksamhet.
Christian Rockberger
Christian Rockberger|vd Stockholm Parkering AB, ordförande branschråd Fastighet samt vice ordförande Sobonas bolagsstyrelse
Hur påverkar samhällets snabba förändringstakt de verksamheter som Christian representerar och vilka konsekvenser ger det för kompetensförsörjningen? Christian ger sin framtidsbild för både fastighets- och parkeringsbranschen.
Helén Björnsdotter
Helén Björnsdotter|utredare Myndigheten för yrkeshögskolan
Helén representerar MYH och deras uppdrag att stödja kring valideringsfrågor. Helén har varit projektledare för BOSS-projektet och kommer dela sina insikter och kunskaper kring livslångt lärande, kompetensförsörjning och validering.
Henrietta Finnborg Bengtson
Henrietta Finnborg Bengtson|utvecklare Nordiskt Valideringsforum
Henrietta är utbildad bedömare och valideringsstödjare. Hon har medverkat i många av de yrkesprofileringar som Sobona ansvarat för under de senaste åren. Under Henriettas pass kommer du få veta mer om branschvalidering och hur du kan komma igång och använda verktyget på ditt sätt, utifrån era behov.
Johan Frisö
Johan Frisö|verksamhetsansvarig KFS-företagens trygghetsfond
Johan har mångårig erfarenhet som ledarskapsutvecklare från organisationer som Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Ledarna och i eget företag. Hans ledstjärna är: ”kommunikation och relation är grunden för gott ledarskap”.
Louise Bill
Louise Bill|vd Svepark
I passet ger Louise sitt perspektiv på branschens utveckling och hur detta påverkar kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

Artiklar

Tillbakablick på tidigare år

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Dela sida