Kompetensförsörjning och branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt VA 2023

24 augusti 2023, 09.30–12.15 | Digital konferens via Zoom

Konferensen riktade sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Under dagen fick deltagarna ta del av case från medlemsföretag, insikter från branscher och perspektiv från myndigheter.

Sobona har utvecklat verktyg för att utveckla handledarskapet, stödja språkutvecklingen på arbetsplatsen, synliggöra och kartlägga individers kompetens, stödja lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen samt kvalitetssäkra individers kunnande genom validering.

Allt utgår från nationella yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp.

Gå med i projektet!

I projekten yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning och yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp får du insikter, kunskaper och lärdomar från andra inom branschen. Välkommen att gå med i projekten!

European Year of Skills

EU-kommissionen har utropat maj 2023–maj 2024 som European Year of Skills och den här konferensen var en del av det initiativet.

European Year of Skills innebär att länder inom EU ska synliggöra fortbildning, omställning och livslångt lärande – alltså vikten av ”skills” – både för matchning, individens utveckling och synliggörande av kvalifikationer.

Moderator
Willy Silberstein
Moderator
Willy Silberstein

Lyssna på 6 föreläsningar
Med insikter, kunskaper och lärdomar.

Få perspektiv på validering
Från medlemsföretag, bransch och myndigheter.

Fokus på nyanländas etablering
Med konkreta och startklara verktyg.

Arbetet med branschvalidering skapar en grund för ett helt nytt sätt att se på kompetensförsörjningen inom branschen.

Pär Sellberg
Utredare med ansvar för branschvalidering på Myndigheten för Yrkeshögsskolan (MYH)
Årets föreläsare
Emil MolanderSofi Tegsveden Deveaux
Emil Molander|läromedelsförfattare LYS förlag
Sofi Tegsveden Deveaux|förläggare och läromedelsförfattare LYS förlag
Emil är legitimerad lärare i svenska som andraspråk och har undervisat vuxna invandrare sedan femton år tillbaka. Han är specialiserad på yrkessvenska och har skrivit ett flertal läroböcker för olika yrken. Vid sidan om läromedelsförfattandet undervisar han utländska läkare vid Umeå universitet. Sofi har undervisat i svenska som andraspråk sedan 2008. Hon föreläser om kulturskillnader och svenskhet i arbetslivet. Sedan 2018 driver hon tillsammans med Emil LYS förlag, som ger ut läromedel i yrkessvenska och böcker om svensk kultur. Hon är författare och medförfattare till ett antal böcker.
Frida Bjerkman
Frida Bjerkman|verksamhetsutvecklare kompetensförsörjning, Nacka vatten och avfall samt utbildad valideringsstödjare
Nacka vatten och avfall har varit med sedan starten och har skapat en handledargrupp och utbildat sina första bedömare. Frida är valideringsstödjare och har skapat en möjlighet att kombinera verksamhetsutveckling kring kompetensförsörjning och implementering av branschvalidering.
Henrietta Finnborg Bengtson
Henrietta Finnborg Bengtson|utvecklare Nordiskt Valideringsforum
Henrietta är utbildad bedömare och valideringsstödjare. Hon har medverkat i många av de yrkesprofileringar som Sobona ansvarat för under de senaste åren. Under Henriettas pass kommer du få veta mer om branschvalidering och hur du kan komma igång och använda verktyget på ditt sätt, utifrån era behov.
Helén Björnsdotter
Helén Björnsdotter|utredare Myndigheten för yrkeshögskolan
Helén representerar MYH och deras uppdrag att stödja kring valideringsfrågor. Helén har varit projektledare för BOSS-projektet och kommer dela sina insikter och kunskaper kring livslångt lärande, kompetensförsörjning och validering.
Johan Frisö
Johan Frisö|verksamhetsansvarig KFS-företagens Trygghetsfond
Johan har mångårig erfarenhet som ledarskapsutvecklare från organisationer som Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Ledarna och i eget företag. Hans ledstjärna är: ”kommunikation och relation är grunden för gott ledarskap”.
Josefine Lissbol
Josefine Lissbol|chef återvinningstjänster Vamas samt utbildad valideringsstödjare
I sitt pass kommer Josefine beskriva hur hon använder branschvalidering som ett verktyg i verksamheten och hur hon hjälpt till att validera en arbetsledare på Söderhamn Nära.
Pär Dalhielm
Pär Dalhielm|vd Svenskt Vatten
Stora investeringsbehov skapar utmaningar inom kompetensförsörjning för vatten och avlopp. Men även om utmaningarna är stora finns det samtidigt många möjligheter för en spännande bransch i en snabbt föränderlig värld.
Tony Clark
Tony Clark|vd Avfall Sverige
Tony ger sin bild kring utvecklingen inom avfallshantering och återvinning och kring hur nya direktiv och krav på kommuner och kommunala bolag påverkar verksamheterna på kort och lång sikt samt hur detta påverkar kompetensbehoven i en föränderlig tid.

Artiklar

Tillbakablick på tidigare år

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Dela sida