Nätverka och dela kunskap i Kompetensforum

Kompetensforum finns för dig som är valideringsleverantör, valideringsstödjare, yrkesbedömare eller engagerad inom någon annan av kompetenskansliets funktioner.

Kompetenskansliet är en central funktion

Kompetenskansliet leder och koordinerar löpande drift och förvaltning av branschvalideringsmodellen. Kansliet är avropsfunktionen för alla tjänster inom branschvalidering.

Vad är branschvalidering?

Sobona, referensföretag, fackförbund, branschorganisationer och myndigheter har gemensamt utvecklat branschvalideringsmodellen, som är ett nytt system för att lösa utmaningar inom kompetensförsörjning.

Kommande konferenser