Ordförandeprogrammet

Skräddarsytt för dig som är styrelseordförande i ett kommunalt företag.

För dig som är ordförande i ett kommunalt företag

Våra utbildningsprogram är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med
programdeltagarnas egna erfarenheter.

Ordförandeprogrammet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona i samarbete med: Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

haldelshogskolan stockholm

Ordförandeprogrammet för Kommunala företag

Programmet utgår från din verklighet och vardag där strategi, styrning, ägardialog samt samspel med vd och det egna styrelsearbetet kommer att stå i centrum.

Ordförandeprogrammet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Ordförandeprogrammet har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemsföretag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.

Vem är programmet till för?

Ordförandeprogrammet vänder sig till dig som är styrelseordförande i ett kommunalt företag – med fokus på de unika frågor som du möter i din roll. Vi välkomnar både erfarna och nyblivna styrelseordföranden som deltagare. För att maximera dialog och anpassning till varje deltagares utmaningar och frågeställningar är programgruppen begränsad till 16 deltagare. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.


Ur innehållet:

 • Analys av den egna verksamheten
 • Ordförandes ledarskap i olika dimensioner
 • Ägarna – vad vill de?
 • Vilken vd behöver vi?
 • Tillväxt och omstrukturering
 • Hållbarhet och innovation
 • Scenarion för respektive företags framtid
 • Hur skapar vi en blick för framtiden i styrelsen?
 • En kris i antågande
 • Hur kan jag utveckla mitt ledarskap som ordförande?

Att vara styrelseordförande i kommunala företag ställer bland annat krav på:

 • Att förstå ägarna, vad de vill och att kunna läsa in och förstå vad politiska förändringar över tid kan betyda för verksamheten, och navigera rätt i balansakten mellan politik och företagande.
 • Att ha en bild eller idé om hur verksamheten skall utvecklas på längre sikt.
 • Skapa ett samtalsklimat, där ledamöter tillsammans kan hitta vägar framåt i svåra frågor samt hitta en form för styrelsearbetet som skapar framdrift.
 • Att kunna rekrytera och utveckla rätt vd för verksamheten, och hitta en gynnsam spänst och dynamik i samspelet mellan styrelse och vd.
 • Att på djupet kunna förstå och kunna dra slutsatser från finansiella nyckeltal.
 • Att se förändringen innan den sitter i knät, det vill säga förstå och dra slutsatser utifrån förändringar i övergripande strukturer, viktiga intressenters agerande och strategiska rörelser nationellt och internationellt.

Det övergripande målet med programmet är att utveckla din förmåga till att utöva det mångdimensionella ledarskapet som styrelseordföranderollen i kommunala företag innebär. Detta i ett landskap som förändras snabbt, där många kommunala företag just nu tar stora utvecklingssteg.

Erfarenhetsutbyte:

Programmet varvar inspel kring viktiga teman med erfarenhetsutbyte och diskussioner i plenum och mindre ”sparring-grupper”. I varje modul arbetar vi hela tiden med konkreta verkliga case hämtade från er som deltagare och de verksamheter ni representerar. Genom denna arbetsform säkrar vi en direkt koppling till ditt konkreta styrelsearbete. Inför programstart intervjuas varje deltagare, för att vi på djupet skall lära känna vars och ens unika strategiska frågeställningar och kunskapsbehov. Programmet anpassas därefter på detaljnivå så att genomförandet möter de behov som finns i deltagargruppen.

Vidare görs en djupare analys av varje deltagande företag (utifrån företagets fem senaste årsredovisningar) vilket utgör ett viktigt underlag för de diskussioner och jämförelser vi gör i programmet inledningsvis.

Det här får du och din organisation

 • Ordförandeprogrammet ger en rejäl genomlysning av den egna verksamheten utifrån ett strategiskt perspektiv och erbjuder rika möjligheter till jämförelser mellan företag med likartade förutsättningar. Genom denna analys och jämförelse identifieras möjliga utmaningar och möjligheter samt hur de kan mötas med olika angreppssätt utifrån ett styrelseperspektiv.
 • Genom den täta kopplingen till respektive verksamhet, kan du förvänta dig att programmet hjälper dig att skapa framdrift kring viktiga strategiska frågeställningar.
 • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
 • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.

Utvecklingsgrupp för ordförande

För att möta behovet av fortsatt utveckling efter utbildningsprogrammen inom Kommunala företagens ledarskapsakademi, organiserar vi något vi kallar utvecklingsgrupper. Här drar vi nytta av den tillit och kunskap som utvecklats mellan deltagare – som tidigare genomgått utbildningsprogrammet tillsammans.

Så går det till
En utvecklingsgrupp möts 2–3 gånger per år under ett dygn (lunch till lunch) för att diskutera och forma ett lösningsförslag till några av gruppmedlemmarnas aktuella problemsituation. Varje möte förbereds genom en kontakt med var och en i gruppen, för att på så sätt identifiera de case som kommer behandlas. Arbetet i utvecklingsgruppen har fokus på ”verkstad” och verkliga case. Ett bra case är öppet, verklig, aktuell samt påverkbart. Den som tar upp ett case ska direkt eller indirekt
kunna medverka till lösningen av frågan i sin roll.

För vem?
Deltagande erbjuds dig som tidigare genomgått Ordförandeprogrammet för styrelsens ordförande. En utvecklingsgrupp består av 6–10 personer.

Handledare
Utvecklingsgruppen leds av två handledare, som kombinerar
olika kompetens. Den ena handledaren, Gunnar Westling,
är tillika programledare för programmet för styrelsens
ordförande. Den andra är Lena Lindgren, projektledare SKR
med särskild inriktning på politiskt ledarskap och samspel.

Intresseanmälan
Din intresseanmälan sänder du till e-post till Anna Lirén,
Sobona: anna.liren@sobona.se

Kostnad
Kostnaden för att delta under tre träffar är 25 000 kr exklusive moms. Därtill tillkommer kostnad för mat, logi och egna resekostnader.

Plats
Våra träffar och workshops med utvecklingsgrupperna bokas på en konferensanläggning i Stockholmsområdet eller på annan plats efter överenskommelse med gruppen.

Ordförandeprogrammet för Kommunala företag

Programmet utgår från din verklighet och vardag där strategi, styrning, ägardialog samt samspel med vd och det egna styrelsearbetet kommer att stå i centrum.

Ordförandeprogrammet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Ordförandeprogrammet har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemsföretag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.

Vem är programmet till för?

Ordförandeprogrammet vänder sig till dig som är styrelseordförande i ett kommunalt företag – med fokus på de unika frågor som du möter i din roll. Vi välkomnar både erfarna och nyblivna styrelseordföranden som deltagare. För att maximera dialog och anpassning till varje deltagares utmaningar och frågeställningar är programgruppen begränsad till 16 deltagare. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.


Ur innehållet:

 • Analys av den egna verksamheten
 • Ordförandes ledarskap i olika dimensioner
 • Ägarna – vad vill de?
 • Vilken vd behöver vi?
 • Tillväxt och omstrukturering
 • Hållbarhet och innovation
 • Scenarion för respektive företags framtid
 • Hur skapar vi en blick för framtiden i styrelsen?
 • En kris i antågande
 • Hur kan jag utveckla mitt ledarskap som ordförande?

Att vara styrelseordförande i kommunala företag ställer bland annat krav på:

 • Att förstå ägarna, vad de vill och att kunna läsa in och förstå vad politiska förändringar över tid kan betyda för verksamheten, och navigera rätt i balansakten mellan politik och företagande.
 • Att ha en bild eller idé om hur verksamheten skall utvecklas på längre sikt.
 • Skapa ett samtalsklimat, där ledamöter tillsammans kan hitta vägar framåt i svåra frågor samt hitta en form för styrelsearbetet som skapar framdrift.
 • Att kunna rekrytera och utveckla rätt vd för verksamheten, och hitta en gynnsam spänst och dynamik i samspelet mellan styrelse och vd.
 • Att på djupet kunna förstå och kunna dra slutsatser från finansiella nyckeltal.
 • Att se förändringen innan den sitter i knät, det vill säga förstå och dra slutsatser utifrån förändringar i övergripande strukturer, viktiga intressenters agerande och strategiska rörelser nationellt och internationellt.

Det övergripande målet med programmet är att utveckla din förmåga till att utöva det mångdimensionella ledarskapet som styrelseordföranderollen i kommunala företag innebär. Detta i ett landskap som förändras snabbt, där många kommunala företag just nu tar stora utvecklingssteg.

Erfarenhetsutbyte:

Programmet varvar inspel kring viktiga teman med erfarenhetsutbyte och diskussioner i plenum och mindre ”sparring-grupper”. I varje modul arbetar vi hela tiden med konkreta verkliga case hämtade från er som deltagare och de verksamheter ni representerar. Genom denna arbetsform säkrar vi en direkt koppling till ditt konkreta styrelsearbete. Inför programstart intervjuas varje deltagare, för att vi på djupet skall lära känna vars och ens unika strategiska frågeställningar och kunskapsbehov. Programmet anpassas därefter på detaljnivå så att genomförandet möter de behov som finns i deltagargruppen.

Vidare görs en djupare analys av varje deltagande företag (utifrån företagets fem senaste årsredovisningar) vilket utgör ett viktigt underlag för de diskussioner och jämförelser vi gör i programmet inledningsvis.

Det här får du och din organisation

 • Ordförandeprogrammet ger en rejäl genomlysning av den egna verksamheten utifrån ett strategiskt perspektiv och erbjuder rika möjligheter till jämförelser mellan företag med likartade förutsättningar. Genom denna analys och jämförelse identifieras möjliga utmaningar och möjligheter samt hur de kan mötas med olika angreppssätt utifrån ett styrelseperspektiv.
 • Genom den täta kopplingen till respektive verksamhet, kan du förvänta dig att programmet hjälper dig att skapa framdrift kring viktiga strategiska frågeställningar.
 • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
 • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.

Utvecklingsgrupp för ordförande

För att möta behovet av fortsatt utveckling efter utbildningsprogrammen inom Kommunala företagens ledarskapsakademi, organiserar vi något vi kallar utvecklingsgrupper. Här drar vi nytta av den tillit och kunskap som utvecklats mellan deltagare – som tidigare genomgått utbildningsprogrammet tillsammans.

Så går det till
En utvecklingsgrupp möts 2–3 gånger per år under ett dygn (lunch till lunch) för att diskutera och forma ett lösningsförslag till några av gruppmedlemmarnas aktuella problemsituation. Varje möte förbereds genom en kontakt med var och en i gruppen, för att på så sätt identifiera de case som kommer behandlas. Arbetet i utvecklingsgruppen har fokus på ”verkstad” och verkliga case. Ett bra case är öppet, verklig, aktuell samt påverkbart. Den som tar upp ett case ska direkt eller indirekt
kunna medverka till lösningen av frågan i sin roll.

För vem?
Deltagande erbjuds dig som tidigare genomgått Ordförandeprogrammet för styrelsens ordförande. En utvecklingsgrupp består av 6–10 personer.

Handledare
Utvecklingsgruppen leds av två handledare, som kombinerar
olika kompetens. Den ena handledaren, Gunnar Westling,
är tillika programledare för programmet för styrelsens
ordförande. Den andra är Lena Lindgren, projektledare SKR
med särskild inriktning på politiskt ledarskap och samspel.

Intresseanmälan
Din intresseanmälan sänder du till e-post till Anna Lirén,
Sobona: anna.liren@sobona.se

Kostnad
Kostnaden för att delta under tre träffar är 25 000 kr exklusive moms. Därtill tillkommer kostnad för mat, logi och egna resekostnader.

Plats
Våra träffar och workshops med utvecklingsgrupperna bokas på en konferensanläggning i Stockholmsområdet eller på annan plats efter överenskommelse med gruppen.

Praktisk information

Programfakta

Programmet omfattar 5 programdagar samt
en förberedelsemodul om en halv dag

Programstart

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att gå programmet

Plats

Vi kombinerar fysisk närvaro med digitala verktyg.
Våra internat sker på Handelshögskolans kursgård Kämpasten i Sigtuna.

Programavgift

Medlemspris: 60 000 kr exkl. moms.
Kostnader för kost och logi tillkommer vid internat

Språk

Svenska

Unik utbildning som bara finns hos Sobona. Det stora värdet är djupdykningen i de egna bolagen, att få detaljstudera dem och kompetensutveckla sig själv på det ekonomiska området. 

Nils Harnesk
Arkeolog och avdelningschef på Norrbottens museum. Förtroendevald politiker i kommunledningen i Luleå och även ordförande för Luleå Lokaltrafik AB
Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Programledare:

Gunnar Westling

Gunnar Westling, ekonomiedoktor (inriktning ledning och organisation) har arbetat med ledarutveckling i snart 20 år. Gunnar leder bland annat Vd-programmet och Ordförandeprogrammet för kommunala företag. Som forskare har Gunnar fokuserat på ledarskap och lärande vid innovationsarbete och i komplexa utvecklingsuppdrag. Han är verksam inom både privat och offentlig sektor.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så kan jag berätta mer om våra utbildningsprogram, kommande informationsträffar och anmälan.

Kari Anne Gransäter
Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Telefon: 08-586 174 37

Se våra andra utbildningar inom Kommunala företagens ledarskapsakademi:

Dela sidan