Ordförandeprogrammet

Skräddarsytt för dig som är styrelseordförande i ett kommunalt företag.

Nästa programstart: 1 juni 2023

Nu börjar en ny mandatperiod för många styrelser. Vad kan då inte vara bättre än att som styrelseordförande delta i ordförandeprogrammet som är skräddarsytt för kommunala företag? Start 1 juni!

Programmet utgår från din verklighet och vardag där strategi, styrning, ägardialog samt samspel med vd och det egna styrelsearbetet kommer att stå i centrum.

Ordförandeprogrammet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Ordförandeprogrammet har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemsföretag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.

Vem är programmet till för?

Ordförandeprogrammet vänder sig till dig som är styrelseordförande i ett kommunalt företag – med fokus på de unika frågor som du möter i din roll. Vi välkomnar både erfarna och nyblivna styrelseordföranden som deltagare. För att maximera dialog och anpassning till varje deltagares utmaningar och frågeställningar är programgruppen begränsad till 16 deltagare. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.


Det övergripande målet med programmet är att utveckla din förmåga till att utöva det mångdimensionella ledarskapet som styrelseordföranderollen i kommunala företag innebär. Detta i ett landskap som förändras snabbt, där många kommunala företag just nu tar stora utvecklingssteg.

Att vara styrelseordförande i kommunala företag är utan tvekan krävande och ställer bland annat krav på:

 • Att förstå ägarna, vad de vill och att kunna läsa in och förstå vad politiska förändringar över tid kan betyda för verksamheten, och navigera rätt i balansakten mellan politik och företagande.
 • Att ha en bild eller idé om hur verksamheten skall utvecklas på längre sikt.
 • Skapa ett samtalsklimat, där ledamöter tillsammans kan hitta vägar framåt i svåra frågor samt hitta en form för styrelsearbetet som skapar framdrift.
 • Att kunna rekrytera och utveckla rätt vd för verksamheten, och hitta en gynnsam spänst och dynamik i samspelet mellan styrelse och vd.
 • Att på djupet kunna förstå och kunna dra slutsatser från finansiella nyckeltal.
 • Att se förändringen innan den sitter i knät, det vill säga förstå och dra slutsatser utifrån förändringar i övergripande strukturer, viktiga intressenters agerande och strategiska rörelser nationellt och internationellt.

Programmet varvar inspel kring viktiga teman med erfarenhetsutbyte och diskussioner i plenum och mindre ”sparring-grupper”. I varje modul arbetar vi hela tiden med konkreta verkliga case hämtade från er som deltagare och de verksamheter ni representerar. Genom denna arbetsform säkrar vi en direkt koppling till ditt konkreta styrelsearbete. Inför programstart intervjuas varje deltagare, för att vi på djupet skall lära känna vars och ens unika strategiska frågeställningar och kunskapsbehov. Programmet anpassas därefter på detaljnivå så att genomförandet möter de behov som finns i deltagargruppen.

Vidare görs en djupare analys av varje deltagande företag (utifrån företagets fem senaste årsredovisningar) vilket utgör ett viktigt underlag för de diskussioner och jämförelser vi gör i programmet inledningsvis.

Det här får du och din organisation

 • Ordförandeprogrammet ger en rejäl genomlysning av den egna verksamheten utifrån ett strategiskt perspektiv och erbjuder rika möjligheter till jämförelser mellan företag med likartade förutsättningar. Genom denna analys och jämförelse identifieras möjliga utmaningar och möjligheter samt hur de kan mötas med olika angreppssätt utifrån ett styrelseperspektiv.
 • Genom den täta kopplingen till respektive verksamhet, kan du förvänta dig att programmet hjälper dig att skapa framdrift kring viktiga strategiska frågeställningar.
 • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
 • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.

Nu börjar en ny mandatperiod för många styrelser. Vad kan då inte vara bättre än att som styrelseordförande delta i ordförandeprogrammet som är skräddarsytt för kommunala företag? Start 1 juni!

Programmet utgår från din verklighet och vardag där strategi, styrning, ägardialog samt samspel med vd och det egna styrelsearbetet kommer att stå i centrum.

Ordförandeprogrammet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Ordförandeprogrammet har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemsföretag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.

Vem är programmet till för?

Ordförandeprogrammet vänder sig till dig som är styrelseordförande i ett kommunalt företag – med fokus på de unika frågor som du möter i din roll. Vi välkomnar både erfarna och nyblivna styrelseordföranden som deltagare. För att maximera dialog och anpassning till varje deltagares utmaningar och frågeställningar är programgruppen begränsad till 16 deltagare. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.


Det övergripande målet med programmet är att utveckla din förmåga till att utöva det mångdimensionella ledarskapet som styrelseordföranderollen i kommunala företag innebär. Detta i ett landskap som förändras snabbt, där många kommunala företag just nu tar stora utvecklingssteg.

Att vara styrelseordförande i kommunala företag är utan tvekan krävande och ställer bland annat krav på:

 • Att förstå ägarna, vad de vill och att kunna läsa in och förstå vad politiska förändringar över tid kan betyda för verksamheten, och navigera rätt i balansakten mellan politik och företagande.
 • Att ha en bild eller idé om hur verksamheten skall utvecklas på längre sikt.
 • Skapa ett samtalsklimat, där ledamöter tillsammans kan hitta vägar framåt i svåra frågor samt hitta en form för styrelsearbetet som skapar framdrift.
 • Att kunna rekrytera och utveckla rätt vd för verksamheten, och hitta en gynnsam spänst och dynamik i samspelet mellan styrelse och vd.
 • Att på djupet kunna förstå och kunna dra slutsatser från finansiella nyckeltal.
 • Att se förändringen innan den sitter i knät, det vill säga förstå och dra slutsatser utifrån förändringar i övergripande strukturer, viktiga intressenters agerande och strategiska rörelser nationellt och internationellt.

Programmet varvar inspel kring viktiga teman med erfarenhetsutbyte och diskussioner i plenum och mindre ”sparring-grupper”. I varje modul arbetar vi hela tiden med konkreta verkliga case hämtade från er som deltagare och de verksamheter ni representerar. Genom denna arbetsform säkrar vi en direkt koppling till ditt konkreta styrelsearbete. Inför programstart intervjuas varje deltagare, för att vi på djupet skall lära känna vars och ens unika strategiska frågeställningar och kunskapsbehov. Programmet anpassas därefter på detaljnivå så att genomförandet möter de behov som finns i deltagargruppen.

Vidare görs en djupare analys av varje deltagande företag (utifrån företagets fem senaste årsredovisningar) vilket utgör ett viktigt underlag för de diskussioner och jämförelser vi gör i programmet inledningsvis.

Det här får du och din organisation

 • Ordförandeprogrammet ger en rejäl genomlysning av den egna verksamheten utifrån ett strategiskt perspektiv och erbjuder rika möjligheter till jämförelser mellan företag med likartade förutsättningar. Genom denna analys och jämförelse identifieras möjliga utmaningar och möjligheter samt hur de kan mötas med olika angreppssätt utifrån ett styrelseperspektiv.
 • Genom den täta kopplingen till respektive verksamhet, kan du förvänta dig att programmet hjälper dig att skapa framdrift kring viktiga strategiska frågeställningar.
 • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
 • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.

Praktisk information

Programfakta

Programmet omfattar 5 programdagar samt
en förberedelsemodul om en halv dag

Programstart i juni 2023

Modul 1: 1 - 2 juni, 2023: Kämpasten
Modul 2: 31 aug - 1 sept, 2023: Kämpasten
Modul 3: 19 - 20 okt, 2023: Kämpasten

Plats

Vi kombinerar fysisk närvaro med digitala verktyg.
Våra internat sker på Handelshögskolans kursgård Kämpasten i Sigtuna.

Programavgift

60 000 kr exkl. moms.
Kostnader för kost och logi tillkommer vid internat

Språk

Svenska

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Programledare:

Gunnar Westling

Gunnar Westling, ekonomiedoktor (inriktning ledning och organisation) har arbetat med ledarutveckling i snart 20 år. Gunnar leder bland annat Vd-programmet och Ordförandeprogrammet för kommunala företag. Som forskare har Gunnar fokuserat på ledarskap och lärande vid innovationsarbete och i komplexa utvecklingsuppdrag. Han är verksam inom både privat och offentlig sektor.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så kan jag berätta mer om våra utbildningsprogram, kommande informationsträffar och anmälan.

Kari Anne Gransäter
Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Telefon: 08-586 174 37

För dig som är ledare i ett kommunalt företag

Våra utbildningsprogram är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med
programdeltagarnas egna erfarenheter.

Ordförandeprogrammet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona i samarbete med: Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

haldelshogskolan stockholm

Se våra andra utbildningar inom Kommunala företagens ledarskapsakademi:

Dela sidan