Laddar innehåll...

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet

Samverkansavtal

Genom ett avtal kan verksamheten och de fackliga organisationerna hantera den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen.

Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11–14 och 38 §§ innebär att arbetstagarorganisationerna har medinflytande i frågor som du som arbetsgivare ensidigt beslutar om.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.