Yrkesprofilering och validering inom energibranschen

Yrkesprofiler och validering jackar i kompetensförsörjnings-kedjan på Luleå Energi

Luleå Energi Länk till annan webbplats. är en koncern som består av moderbolaget Luleå Energi, det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät och dotterbolaget Bioenergi Luleå. Dessutom är koncernen delägare i Lunet Länk till annan webbplats. som erbjuder fiber och även Lulekraft. Luleå Energis affärsområden omfattar elhandelsverksamhet, energitjänster samt produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla.

Intervju med Linn Wallo och Kent Eneris

Linn är HR-strateg på Luleå Energi och Kent är affärsområdeschef på Lunet

Hur ser kompetensförsörjningsbehovet ut framöver?

– Energiomställningen sker fort och det påverkar utan tvekan kompetensförsörjningen. Många stora projekt och industrier etablerar sig här i norr. Det är jättekul! Men det måste finnas människor som kan utföra jobben som planeras, säger Linn.

Därför menar Linn att kompetensförsörjningen måste vara långsiktig och strategisk för att ligga steget före. Det gäller att tänka både smart och lite annorlunda. Men var finns arbetskraften i framtiden?

Kompetensförsörjningen måste vara långsiktig och strategisk för att ligga steget före.

– Vi tror att den framtida arbetskraften både finns i ungdomar och genom nyanlända med lång erfarenhet, säger Linn.

Yrkesprofiler och validering jackar i kompetensförsörjningskedjan

Luleå Energi har en strategisk kompetensförsörjningsplan som sträcker sig några år fram i tiden. I den finns konkreta aktiviteter och mål för att säkra kompetens nu och i framtiden.

– Det är viktigt att säkra medarbetarnas kompetens under hela anställningstiden. Därför är yrkesprofiler och validering en möjlighet som jackar i hela kompetensförsörjningskedjan, menar Linn.

Luleå Energi var ett av referensbolagen när de nationella yrkesprofilerna utvecklades under 2018. Linn beskriver yrkesprofiler och validering som en schweizisk armékniv; det är mångfacetterade verktyg.

Linn beskriver yrkesprofiler och validering som en schweizisk armékniv; det är mångfacetterade verktyg.

– Vi har gått ifrån teoristadiet till det enorma arbetet med att skapa modulerna för yrkesprofilerna. Det har varit otroligt spännande och när man får se resultatet i yrkesprofilerna känns det verkligt, säger Linn.

Luleå Energi har kommit en bra bit på vägen med yrkesprofiler och validering. Samtidigt är Lunet med i uppstarten för en yrkesprofileringsprocess inom bredband och stadsnät.

Varför vill ni vara med på detta?

– För att underlätta kompetensförsörjningen. Om vi vet vilka kunskaper och kompetenser som krävs för att utföra vissa jobb, blir det lättare att hitta den kompetensen. Jag tror det är jättebra att ha mer struktur i arbetet med kompetensförsörjningen, förklarar Kent.

Kent menar också att yrkesprofilerna kan bidra till att skapa mer attraktivitet, för både branschen och yrkena.

Vad betyder mångfald och inkludering för er?

– Det är ord som ska genomsyra det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Därför är mångfald och inkludering en självklarhet för oss. Vi ska välkomna alla briljanta människor som delar våra värderingar, oavsett vem du är och varifrån du kommer, berättar Linn.

Vi ska välkomna alla briljanta människor som delar våra värderingar.

Vad gör ni för att stödja nyanlända så de kommer närmare arbete?

– Vi erbjuder praktikplatser i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen i regionen och utvecklingsplatser för människor som står längre bort på arbetsmarknaden. Vi har olika inriktning på praktikplatserna, utifrån språklig kunskap och funktionsvariation, berättar Linn.

Luleå Energi har arbetat mycket med språkutveckling kopplat till praktik. Insikterna från arbetet underlättar nästa gång de gör en rekrytering eller skapar en praktikplats.

– Vi testar oss hela tiden fram och kopplar på lärdomar kring vad som fungerar. Allt måste inte fungera från början, det gäller att köra på och prova, förklarar Linn.

Berätta mer om den digitala förflyttningen för praktikplatserna

– En stor fördel med den digitala förflyttningen är att vi inte blir begränsande geografiskt. Vi kan hitta kompetens på andra ställen. Det är verkligen ett spännande koncept eftersom ungdomar är så digitalt mogna. Dessutom är tiden rätt för att prova, men vi kanske inte ser frukterna förrän om några år, menar Linn.

En stor fördel med den digitala förflyttningen är att vi inte blir begränsande geografiskt.

Linn påpekar att det gäller att kalibrera förväntningarna och diskutera vad praktikanten och Luleå Energi vill få ut av praktiken.

– Vi pratar om att “Luleå Energi chansar” som breddad rekryteringsbas. Detta är ett samlingsbegrepp för praktik, språkpraktik, arbetsplatspraktik, studiebesök, praoelever, sommarjobbare och examensarbete, säger Linn.

Luleå Energi menar att individer inte söker tjänster hos dem, utan de söker chanser. En chans att lära känna dem, skapa nätverk och en chans att kanske bli en framtida medarbetare.

Under 2020 har Luleå Energi haft 54 chanstagare. Det är många i en koncern med 200 medarbetare.

Hur ser du på att skapa insteg för nyanlända, precis som ni gör för ungdomar?

– Vi pratar om öppna dörrar men samma hall, och att vi ska vara tillgängliga för alla människor. Dessutom ska vi spegla samhället, så det är viktigt att skapa insteg även för nyanlända, säger Linn.

Linn menar att breddad rekrytering via Luleå Energi chansar hänger ihop med validering. För genom validering kan en praktikant eller lärling växa inom organisationen.

Breddad rekrytering via Luleå Energi chansar hänger ihop med validering.

Linn har gått bedömarutbildningen via Nordiskt Valideringsforum och lärde sig hur validering ska gå till i praktiken.

– Utbildningen är pedagogisk och modulerna i yrkesprofilerna ger en bra överblick över vad individer behöver kunna, säger Linn.

Nästa steg är att berätta om validering och få med fler i organisationen på resan. När Linn har fått med de närmaste behöver hela organisationen förstå vad som görs och vilket syftet är.

– Vi måste lägga tid på förankring hos både befintliga medarbetare och ledningen. Det är oerhört viktigt att göra det, för validering främjar lärande organisationer, förklarar Linn.

Vilka tips har du att ge till andra som funderar på att göra ett liknande arbete inom kompetensförsörjning?

– Låt det få ta tid, förankra i din organisation och ta hjälp av andra. Fråga efter hjälp och stöd, avslutar Linn.

Företag: Luleå Energi och Lunet

Deltar i projektet:

Använda verktyg:

3 take-aways:

  • Kompetensförsörjningen måste vara långsiktig och strategisk.
  • Yrkesprofiler och validering som en schweizisk armékniv; det är mångfacetterade verktyg.
  • Yrkesprofilerna kan bidra till att skapa mer attraktivitet, för både branschen och yrkena.

Kontakt mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case