Semester

Semester är en lagstiftad rätt till ledighet under ett visst antal dagar under året. Rätten till semester regleras i semesterlagen och i kollektivavtal.

När det gäller semester skiljer man på rätten till ledighet och rätten till semesterlön, det vill säga ersättning under semestern. Även om arbetstagaren inte har tjänat in någon semesterlön, har denne oftast rätt till semesterledighet.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.