Våra frågor

Våra prioriterade områden är hållbar utveckling, inkluderande kompetensförsörjning, hållbart arbetsliv och digitalisering. Dessa frågor ligger de kommunala företagen extra varmt om hjärtat. Här kan du läsa om hur vi ser på arbetsgivarens roll i samhället, hur de kommunala företagen bidrar till samhällsnyttan och vad det är som gör våra medlemmar så unika.