Våra frågor

Våra prioriterade områden är hållbar utveckling, inkluderande kompetensförsörjning, hållbart arbetsliv och digitalisering. Dessa frågor ligger de kommunala företagen extra varmt om hjärtat. Här kan du läsa om hur vi ser på arbetsgivarens roll i samhället, hur de kommunala företagen bidrar till samhällsnyttan och vad det är som gör våra medlemmar så unika.

Samhällsbärarpriset - synliggör arbete för samhällsnyttan

Med priset Årets Samhällsbärare och Samhällsbärardiplomet sätter vi ljuset på alla de nyckelspelare som skapar ett bättre samhälle varje dag.

Genom att vara med och tävla i Årets Samhällsbärare och använda Samhällsbärardiplomet kan ni öka synligheten och skapa intresse för er verksamhet och stärka er attraktivitet som arbetsgivare.

Premiär för Samhällsbärarpriset - synliggör arbete för samhällsnyttan

Med priset Årets Samhällsbärare och Samhällsbärardiplomet sätter vi ljuset på alla de nyckelspelare som skapar ett bättre samhälle varje dag.

Genom att vara med och tävla i Årets Samhällsbärare och använda Samhällsbärardiplomet kan ni öka synligheten och skapa intresse för er verksamhet och stärka er attraktivitet som arbetsgivare.

Prisutdelningen sker på Sobonadagarna 24-25 maj!