Brandsäkerhet

Arbetsgivaren ska göra allt för att förhindra brand i arbetsmiljön. Det ska finnas rutiner för utrymning och för att förebygga att det börjar brinna. Det ska finnas brandredskap som till exempel brandsläckare. Hela brandskyddet ska planeras, utbildningar genomföras, brandskyddsutrustningen och utrymningsvägarna kontrolleras och följas upp.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.