Logga

Nationaldagen 6 juni

Enligt kollektivavtalet ska arbetstagare som har fullgjort arbetstid på annandag pingst de år då 6 juni infaller på en lördag eller söndag kompenseras med en ledig arbetsdag under kalenderåret. Bestämmelsen omfattar arbetstagare på s.k. mjuk vecka, d v s med ett heltidsmått på 40 timmar/vecka. För det fall det finns lokala överenskommelser om kortare veckoarbetstid vid mjuk vecka, så omfattas också de arbetstagarna av bestämmelsen.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!