Branscher

Våra medlemmar tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster inom tio branscher: Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser, Hälsa, vård och omsorg, Region- och samhällsutveckling, Räddningstjänst, Trafik, Utbildning samt Vatten och miljö.

Våra tio branscher

Vi bidrar till samhällsutvecklingen

Varje dag, timme, minut och sekund bidrar kommunala företag till ett hållbart samhällsbygge. Syftet med Samhällsbygge 2030 är att belysa de kommunala företagens betydelse för samhällsutvecklingen. Vi vågar rent av påstå att de kommunala företagen driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle.