Konferens om branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022

Den 24 augusti 2022 anordnade Sobona en digital konferens om branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät. Under dagen berättade vi mer om Sobonas partsgemensamma arbete med branschvalidering.

Konferensen riktade sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Startklart

Sobona har utvecklat flera olika verktyg för att utveckla handledarskapet, stödja språkutvecklingen på arbetsplatsen, kartlägga medarbetarnas kompetens, stödja lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen samt kvalitetssäkra det befintliga kunnande som medarbetarna har.

Allt utgår från nationella yrkesprofiler för energibranschen och yrkesprofiler för fiber och stadsnät som skapar ett gemensamt språk.

Arbetet med branschvalidering skapar en grund för ett helt nytt sätt att se på kompetensförsörjningen inom branschen.”

Pär Sellberg
utredare med ansvar för branschvalidering på Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH)

Artiklar och presentationer

  • Energiföretagen_Sverige_2022
  • Arbetsförmedlingen_snabbspår_2022
  • Luleå_Energi_snabbspår_2022
  • MYH_SeQF_validering_2022
  • Nordiskt_Valideringsforum_2022
  • Omställningsfonderna_2022
  • Svenska_Stadsnätsföreningen_2022

Filmer från konferensen

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – introduktion

Alla medlemmar säger att kompetensförsörjning är deras största utmaning. Men att gå från den insikten till att faktiskt göra något är ett skifte i mindset.

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – Energiföretagen Sverige - En växande bransch kräver innovativ kompetensförsörjning

Energibranschen växer och behöver nya medarbetare. Det beror på elektrifieringen av samhället, där el ersätter fossila bränslen i industrin och i transportsektorn, och på att många medarbetare går i pension.

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – SeQF och MYH - Effektiva verktyg för kompetensförsörjning

SeQF och branschvalidering skapar förutsättningar för att effektivt identifiera kompetensbehov hos arbetsgivare och individers kompetens. Det bidrar till kompetensutveckling hos både individ och företag.

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder för kompetensförsörjningen

Med förebyggande insatser kan Omställningsfonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som i sin tur bidrar till medarbetarnas utveckling.

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – Kompetensförsörjning och branschperspektiv från Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen har fått en annan syn på kompetens tack vare de framtagna yrkesprofilerna och Sobonas modell för branschvalidering. Nu ska de börja arbeta med yrkesprofilen Fiberinstallatör.

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – Arbetsförmedlingen – snabbspår för energiingenjörer

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter inom energisektorn samarbetar sedan 2015 kring frågor som rör nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – Luleå tekniska universitet - snabbspår för energiingenjörer

Snabbspårsutbildningarna Energiteknik och Elkraftsteknik vänder sig till utrikesfödda akademiker. De är ofta är högutbildade men saknar svensk branschkunskap och tillräckliga kunskaper i svenska språket.

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – Nordiskt Valideringsforum – Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende hur de har förvärvats.

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – summering och insikter från dagen

Per Nordenstam, vd Sobona och Willy Silberstein, moderator summerar konferensen och lyfter insikter och reflektioner från förmiddagen.

Yrkesprofiler och validering jackar i kompetensförsörjningskedjan på Luleå Energi

Energiomställningen sker fort och det påverkar kompetensförsörjningen. Många stora projekt och industrier etablerar sig i norr och det påverkar kompetensförsörjningen