Ta en genväg till Arbetsförmedlingen

För att hitta framtidens kompetens och säkerställa kommunal service till medborgarna måste fler företag förändra hur de arbetar med sin kompetensförsörjning. Genväg till Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig som medlem i Sobona att lösa en del av utmaningarna kring rekrytering och lärande på arbetsplatsen. Det här verktyget är en del av Sobonas och Arbetsförmedlingens överenskommelse där de har formaliserat ett nationellt samarbete.

Arbetsförmedlingen kan erbjuda hjälp med olika arbetsmarknadspolitiska insatser för att stödja nyanländas etablering. Det kan handla om att synliggöra nyanländas kompetens genom yrkesprofiler och validering. Dessutom kan insatserna stärka nyanländas kunskaper i svenska genom handledar- och språkutbildningar samt gynna användningen av arbetsmarknadspolitiska kedjor som leder till arbete.

Arbetsförmedlingen kan erbjuda hjälp med olika arbetsmarknadspolitiska insatser för att stödja nyanländas etablering.

För att komma igång med en förändring och utveckling av kompetensförsörjningen är det bra att skapa kontakt med en företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen. Hen har kunskap om lokal och regional arbetsmarknad samt utbildningspolitikens utveckling.

Hen har även förståelse för företagande, arbetsgivares behov och arbetsgivares perspektiv på kompetensförsörjning. Med andra ord finns det stora möjligheter att hitta nya medarbetare genom att ta kontakt med en företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen.

En företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen gör bland annat detta:

  • Skapar förutsättningar för att möta kompensförsörjningsbehoven inom ramen för myndighetens uppdrag och målbild för arbetsgivararbete.
  • Arbetar med att genomföra nationella uppdrag i partnerskap med övriga delar av verksamheten.
  • Skapar och upprätthåller externa näringslivskontakter och deltar aktivt på samarbetsytor som exempelvis branschråd och näringslivsnätverk där det skapar ett värde för det arbetsgivarinriktade arbetet utifrån myndighetens uppdrag och målbild för arbetsgivararbetet.

Intervju med Camilo Ciceri och Michael Persson

Företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen

Berätta mer om hur ni ser på värdet av samverkan

– Kompetensförsörjning är komplext och det går inte att lösa allt själv. Det finns många goda exempel där kommuner, vi på Arbetsförmedlingen och företag jobbar tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för att lösa utmaningarna som finns, berättar Camilo.

– Jag ser positivt på samverkan och det går att få en bra utväxling på det, säger Michael.

Kompetensförsörjning är komplext och det går inte att lösa allt själv. Det finns många goda exempel där kommuner, vi på Arbetsförmedlingen och företag jobbar tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för att lösa utmaningarna som finns.

Nyanlända är en intressant målgrupp

– Jag jobbar i region norr och nu när batterifabriken Northvolt ska etableras här i Skellefteå räknar vi med att 3 000 nya medarbetare ska anställas. Dessutom kommer Northvolts etablering få påtagliga konsekvenser för hela kommunen med kringeffekter av 10 000–12 000 nya jobb. Därför behöver vi tänka kreativt för att få hit arbetskraften och nyanlända är en intressant målgrupp, menar Michael.

Dessutom är det inte bara inflyttad arbetskraft som kommer förändra kommunen, utan många verksamheter kommer påverkas och behöva expandera eller utöka med nya tjänster. Det kommer bli viktigt att jobba taktiskt och strategiskt med såväl utbildningsfrågor som kompetensförsörjningsfrågor.

Yrkesprofiler och validering kan synliggöra nyanländas kompetens

Yrkesprofiler och validering passar bra för nyanlända med kort eller ingen utbildning. Nyanlända saknar många gånger språket och då kan validering minimera språkbarriärerna. Genom att utgå från yrkesprofilerna, komplettera med språkutveckling på arbetsplatsen och lägga på validering går det att synliggöra vad en individ kan.

– Det finns många värden kring yrkesprofiler och validering. När man jobbar strukturerat med validering kan individer få ett erkännande av sitt kunnande, menar Michael.

Det finns många värden kring yrkesprofiler och validering. När man jobbar strukturerat med validering kan individer få ett erkännande av sitt kunnande.

– Yrkesprofiler och validering kan vara en rejäl vinst för företag som planerar sitt framtida kompetensbehov. De kan öppna upp för kreativt tänkande, ungefär som när Renova insåg att de behövde lösa utmaningarna inom kompetensförsörjning på andra sätt och upptäckte lokala jobbspår, menar Camilo.

Vad är ett lokalt jobbspår?

Ett lokalt jobbspår är ett fördjupat samarbete mellan företag, kommun och Arbetsförmedlingen som ska leda till jobb. Utbildning, praktik, subventionerade anställningar och vid behov språkutbildning, förbereder unga och nyanlända så de kan söka jobb hos företaget.
Ett lokalt jobbspår skapar praktikplatser och instegsjobb utifrån faktiska behov hos en arbetsgivare. Dessutom är kombinationen av teori och praktik oslagbar för språkutvecklingen. Samtliga insatser i ett jobbspår ska vara riktade mot företagets kompetensbehov.

Ett lokalt jobbspår passar för dig som vill rekrytera annorlunda eller har kompetensförsörjningsutmaningar som du inte löser på egen hand. Här kan företag med samhällsengagemang eller samhällsnyttiga uppdrag samverka med andra aktörer för att möta utmaningarna inom kompetensförsörjning.

– De lokala jobbspåren med Renova har varit lyckade. Med tanke på deltagarnas språknivå och utbildningsbakgrund ser vi fantastiska resultat. Många har gjort snabba framsteg både kompetensmässigt sett och med språkutvecklingen. Från sommaren 2020 kommer 30 deltagare från jobbspåren ha fått arbete på Renova, berättar Camilo.

De lokala jobbspåren med Renova har varit lyckade. Med tanke på deltagarnas språknivå och utbildningsbakgrund ser vi fantastiska resultat.

Fördelar med lokala jobbspår

En fördel med ett lokalt jobbspår är att du ska vara med och skapa ett strukturerat samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunen. Dessutom går det att synliggöra lärandet på arbetsplatsen och visa vad deltagaren behöver kunna för att bli anställningsbar. Eftersom det ligger ett jobb i botten blir deltagaren motiverad till att vara med i jobbspåret.

Syftet med lokala jobbspår är att tillgodose kompetensbehov, samtidigt som de är en effektiv väg till arbete för individer som står långt från arbetsmarknaden. Lokala jobbspår kan utformas för ett eller flera företag i samma bransch.

Insatser skräddarsys utifrån behov

Genom att skräddarsy insatser och utbildningar utifrån behov samt anpassa omfattningen av insatserna kan jobbspåren bli ett effektivt verktyg för att rekrytera nya medarbetare.

– Det är viktigt att lyfta att företaget, kommunen och vi på Arbetsförmedlingen tillsammans utformar det lokala jobbspåret, fyller det med innehåll och väljer ut lämpliga deltagare. Dessutom finns vi med som stöd under tiden för jobbspåret, säger Camilo.

Ett lokalt jobbspår är ett utmärkt sätt för att bredda sin rekryteringsbas och skapa större mångfald inom verksamheten.

Det är viktigt att lyfta att företaget, kommunen och vi på Arbetsförmedlingen tillsammans utformar det lokala jobbspåret, fyller det med innehåll och väljer ut lämpliga deltagare.

Avslutningsvis, vad är roligast med att jobba med företag?

– Vid lokala jobbspår är samverkan spännande och att jobba med kompetensförsörjning med ett långsiktigt perspektiv. Det är utvecklande att hjälpa företag upptäcka möjligheter med individer som de inte har tänkt på tidigare. Många inser till exempel vilken potential och vilka resurser som finns i nyanlända. Många gånger är det ingen brist på varken kompetens eller vilja, vilket väger upp språkhinder som kan lösas med språkutveckling på arbetsplatsen, säger Camilo.

– Jag gillar när okonventionella lösningar skapas. När vi skruvar och tänjer på regelverket, samarbetar med andra aktörer och skapar lösningar för samarbeten, menar Michael.

– Det är också spännande att vara med i etableringen av Batterifabriken som sker här i Skellefteå. Det är ett gigantiskt projekt där regionen, kommunen och företaget är öppna för nya typer av lösningar för att hitta medarbetare. I dag har Northvolt ungefär 600 anställda som kommer från 50 olika länder. Då behöver vi inte prata om integration och mångfald; det är en icke-fråga, avslutar Michael.

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case