Konferens om branschvalidering för fastighet och parkering 2022

Konferensen riktade sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Under dagen berättade vi mer om Sobonas partsgemensamma arbete med branschvalidering.

Startklart

Sobona har utvecklat flera olika verktyg för att utveckla handledarskapet Länk till annan webbplats., stödja språkutvecklingen på arbetsplatsen Länk till annan webbplats., kartlägga medarbetarnas kompetens, stödja lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen samt kvalitetssäkra det befintliga kunnande som medarbetarna har.

Allt utgår från nationella yrkesprofiler för fastighet och parkering som skapar ett gemensamt språk.

Konferensen ägde rum 23 augusti 2022.

Arbetet med branschvalidering skapar en grund för ett helt nytt sätt att se på kompetensförsörjningen inom branschen.”

Pär Sellberg
utredare med ansvar för branschvalidering på Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH)

Artiklar och presentationer

Filmer från konferensen

Filmbild

Branschvalidering inom fastighet och parkering 2022 – introduktion

Per Nordenstam, vd Sobona och Willy Silberstein, moderator, inleder konferensen med att konstatera att kompetensförsörjning är medlemsföretagens största utmaning.

Filmbild

Branschvalidering inom fastighet och parkering 2022 - Kompetensbehov och validering inom fastighetsbranschen

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar för kompetensförsörjning för fastighetsbranschen. Valideringsverktyget FAVAL kan bidra till att optimera och utveckla kompetensförsörjningen.

Filmbild

Branschvalidering inom fastighet och parkering 2022 - Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg för det livslånga lärandet

Med förebyggande insatser kan Omställningsfonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som i sin tur bidrar till medarbetarnas utveckling.

Filmbild

Branschvalidering inom fastighet och parkering 2022 - Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg för den strategiska kompetensförsörjningen

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter.

Filmbild

Branschvalidering inom fastighet och parkering 2022 - Mångfald och inkludering i praktiken – MKB:s gårdsvärdar skapar nya vägar in på arbetsmarknaden

2018 startade Allmännyttan i Malmö, MKB Fastighets AB, projektet Gårdsvärdar i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Filmbild

Branschvalidering inom fastighet och parkering 2022 - Sobonas rapport 2022 kring morgondagens medarbetare

Sobonas medlemsföretag befinner sig nära epicentrum för några av våra största samhällsutmaningar, såsom klimatomställningen och ökade behov av välfärd och trygghet.

Filmbild

Branschvalidering inom fastighet och parkering 2022 - Branschvalidering - behovet av att tänka annorlunda i en snabbt föränderlig omvärld

Nya yrkesroller växer fram. Branschvalidering är ett verktyg för att möta befintliga och nya kompetensbehov.

Filmbild

Branschvalidering inom fastighet och parkering 2022 – avslutande reflektioner

Per Nordenstam, vd Sobona och Willy Silberstein, moderator, summerar konferensen och lyfter insikter och reflektioner från förmiddagen.

Fastighetsbolaget Futurum Fastigheter genomsyras av mångfald och inkludering

Under 2020 startade de projektet ”Språngbrädan” som ska göra individer som står långt utanför arbetsmarknaden anställningsbara.

En stor förändring väntar på Telge Bostäder

Kompetensutvecklingen kommer se annorlunda ut i framtiden. Validering är ett viktigt verktyg på Telge Bostäder med det fortsatta arbetet med kompetensförsörjning.