Yrkestrainee med validering är en utbildningsform

Aktuellt i projektet

Konferens om Kompetenspasset

Konferensen lyfte lärdomar och insikter från våra fyra piloter i samverkans- och pilotprojektet Kompetenspasset.

Ta del av artiklar

Valideringskonferensen 6 november 2024

Nu anordnar vi Valideringskonferensen för sjätte året i rad. Den vänder sig till alla som är intresserade av validering. Välkommen!

Läs mer och save the date

Yrkestrainee är en pilot och en utbildningsform där en individ blir anställd i ett år.

Hen får lön samtidigt som hen studerar. Minst 75 procent ägnas åt ordinarie arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

Varför gå med i projektet?

Genom att gå med i projektet får du insikter, lärdomar och kunskaper för att förändra hur du arbetar med företagets kompetensförsörjning, utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv.

Välkommen och gå med i projektet!

Pilotens mål
Implementera nya arbetssätt inom utbildning.

Pilotens upplägg
Utbildningen ges i lärlingsform.

Vilken nytta skapar projektet?
Utbildning och arbetsliv kan mötas.

Röster om projektet

 • Vi lever i en föränderlig tid och har en föränderlig arbetsmarknad. Därför kan ingen avstå från att utbilda i arbetslivet.

  Per Nordenstam

  vd Sobona

 • Mycket av den faktiska förmågan och färdigheten utvecklas bäst på arbetsplatsen och vi måste ta vara på detta bättre

  Jörgen Bergvall

  metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum

 • Jag vill att skola och arbetsliv ska närma sig varandra. Lärandet på arbetsplatsen är viktigt; vi lär oss på arbetet i skarpt läge.

  Lotta Naglitsch

  grundare på Lärlingsutvecklarna i Sverige AB/Validering väst

Verktyg som används i projektet

Inför validering i verksamheten

Klara, färdiga, gå är en praktisk steg-för-steg-guide som hjälper er att införa validering i verksamheten.

Utvalda case

Lärlingsutbildningar utifrån nationella yrkesprofiler

Hur kan validering och lärlingsutbildningar kombineras för att underlätta arbetsgivares kompetensförsörjning?

Lära sig jobbet på jobbet

Värdet av validering

Validering handlar om att identifiera, synliggöra och ge erkännande för kunnande som en individ har.

Nytta för både individ, arbetsgivare och bransch

Lärlingsutbildningar utifrån nationella yrkesprofiler

Politiken vill se mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken. Ett svar på detta är lärlingsutbildningar.

Stora möjligheter med lärlingsutbildningar

Kommande konferenser

Mer om projektet

Bakgrund till yrkestrainee med validering

Utbildning och arbetsliv är två parallella system som många gånger har svårt att mötas.

Det behövs fler aktörer som förbättrar matchningen mellan de två systemen och som bidrar till samverkan.

Genom den treåriga piloten “Yrkestrainee – Lärlingsutbildning med möjlighet till validering samt anställning under utbildningstiden” vill Västsvenska Handelskammaren Länk till annan webbplats., Validering Väst Länk till annan webbplats., flera branscher och kommuner kombinera resurser inom branschvalidering och kommunal vuxenutbildning för att leverera arbetsmarkandsrelevanta utbildningar till individer som är arbetslösa och de som befinner sig i omställning.

Utbildningen ges i lärlingsform, vilket ger individen möjlighet till anställning redan under utbildningstiden.

Piloten ska utforma ett stabilt regionalt system som:

 • Använder resurser mer effektivt.
 • Underlättar kompetensförsörjningen.
 • Breddar individens utbildnings- och omställningsmöjligheter.

Pilotperiod 1 januari 2022 till 31 december 2024

En treårig pilot behövs för att testa metoden och mäta metodens resultat. Flera utbildningsomgångar behöver startas och utvärderas för att kunna mäta resultatet under en längre period, vilket skapar förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete.

Målgrupper:

 • Individer i omställning eller arbetslöshet.
 • Individer inom ramen för intensivåret.

Pilotens mål

Pilotens mål är att implementera nya arbetssätt inom utbildning som tar vara på individers erfarenheter. Målet är att underlätta individens inträde och omställningen på arbetsmarknaden.

Ytterligare ett mål är att skapa gemensamma erfarenhetsutbyten där branscher och utbildningsanordnare sammanförs.

Detta för att tillsammans skapa en mer effektiv modell av validering med kompletterande utbildning, som innehåller följande delar:

 • Konvertering – branschens kompetensstandarder, yrkesbevis eller lokala jobbspår översätts till kurspaket inom det reguljära utbildningsväsendet.
 • Kartläggning – vägledning, synliggörande och erkännande av individens befintliga kunskaper och vägledning mot lämplig utbildning.
 • Flexibel kompletterande utbildning i lärlingsform - utifrån individens förutsättningar och arbetsgivarens behov.

Syfte med yrkestrainee med validering

Syftet med piloten är att starta och bedriva arbetsmarknadsrelevanta och resurseffektiva lärlingsutbildningar som ökar individens utbildnings- och omställningsmöjligheter samt arbetsgivarens rekryteringsmöjligheter. Samverkan är avgörande i piloten.

Piloten ska översätta branschkvalifikationer till kurspaket inom reguljär utbildning. På så vis kan de två systemen kombineras till en modell som tar vara på resurser och erfarenheter från utbildningsanordnare och branscher.

Gemensam modell ökar transparens och tydlighet

Den gemensamma modellen ökar såväl transparens som tydlighet mot individer och företag i utbildning och kompetensförsörjning, vilket i dag upplevs som ett snårigt och komplicerat system.

Genom att kombinera branschernas valideringsarbete med vuxenutbildningens lärlingsutbildning får individen möjlighet till ett anpassat utbildningsspår och arbetsgivarna får skräddarsydd kompetens.

Pilotens upplägg

Utifrån branschernas kompetensstandarder, yrkesbevis eller lokala jobbspår skapas individanpassade utbildningar inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Under en inledande orienteringskurs får individen möjligheter att kartlägga sina befintliga yrkeskompetenser. Sedan skräddarsys en kompletterande och flexibel lärlingsutbildning som leder till jobb.

Yrkestrainee ger individen möjlighet att bli anställd redan under utbildningstiden. Vidare kan hen få sina kunskaper validerade och betygsatta löpande under lärlingsperioden.

Upplägget innebär en mer effektiv utbildning, vilket gynnar alla.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet