Branschvalidering kvalitetssäkrar kompetensförsörjningen

Sobona, referensföretag, fackförbund, branschorganisationer och myndigheter har gemensamt utvecklat branschvalideringsmodellen, som är ett nytt system för att lösa utmaningar inom kompetensförsörjning.
Introduktion till branschvalidering (MYH)

I fokus just nu

Valideringskonferensen 2024

Nu anordnar vi Valideringskonferensen 
för sjätte året i rad. Den vänder sig till alla som är intresserade av validering. Välkommen!

Läs mer och save the date!

Kompetensforum

Här kan du nätverka, få information, dela kunskap och erfarenheter samt ladda ner dokument om kompetensförsörjning och branschvalidering.

Till Kompetensforum

Parter

Användningsområden för branschvalidering

Branschvalidering kan användas av olika aktörer inom alla typer av branscher och verksamheter för att lösa utmaningar inom kompetensförsörjning. Modellen för användningsområdena visar hur branschvalidering systematiskt kan användas som stöd och verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjning.

Tjänsteområden och tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom tjänsteområdena: utbildning, rådgivning och valideringsstöd.

Du kan även anmäla dig till någon av våra kommande konferenser.

Våra valideringsmodeller finns i följande branscher:

Inför validering i verksamheten

Klara, färdiga, gå är en praktisk steg-för-steg-guide som hjälper er att införa validering i verksamheten.

Vi behöver nya sätt att lära oss på. Genom validering synliggörs och värdesätts lärandet som sker i arbetet, på ett sätt som utvecklar både individen och verksamheten.

Barbro Andersson
Vice förbundsordförande på Kommunal

Detta är kompetenskansliet

Kompetenskansliet leder och koordinerar löpande drift och förvaltning av branschvalideringsmodellen. Kansliet är avropsfunktionen för alla tjänster.

Utvalda case

Omställningsfonden

Omställningsfonden och KFS Trygghetsfond menar att behovet av validering finns överallt.

Validering kan spela en större roll

MYH om SeQF

SeQF är Sveriges referensram för kvalifikationer. Det är ett verktyg för att organisera och klassificera olika krav på kompetens.

Vinster med SeQF

Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen har tagit fram utbildningar för civil beredskap som är anpassade för telekom.

Beredskapsutbildningar för telekom

Mer om branschvalidering

Ett nytt system för kompetensförsörjning

Sobona, medlemsföretag, fackförbund, branschorganisationer och myndigheter har skapat branschvalideringen. Det är ett nytt system för att lösa dagens och morgondagens utmaningar inom kompetensförsörjning.

Sobonas arbete kring att skapa gemensamma valideringsmodeller och strukturerade insteg påbörjades 2017 inom branscherna:

 • Avfallshantering och återvinning
 • Energi
 • Vatten och avlopp.

Fler branscher har succesivt tillkommit.

Inom dessa branscher finns uttalade behov av att säkerställa kompetensförsörjningen och skapa ett relevant underlag för en branschstandard.

Arbetet är en del av Sobonas medlemserbjudande till företagen för att bland annat stödja strukturerad introduktion, kvalitetssäkrat lärande, omställning, upphandling, med koppling till utbildningar samt utveckling av befintliga medarbetare.

Exempel på övergripande mål

 • Höja värdet av det arbetsplatsförlagda lärandet.
 • Höjd yrkesattraktivitet.
 • Individer, företag och branschen som helhet ska ha det kunnande som behövs, på både kort och lång sikt.
 • Mer inkluderande kompetensförsörjning, även kopplat till sociala hållbarhetsmål i Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gemensamma utmaningar inom kompetensförsörjning

 • Det är ett glapp mellan arbetssökande, utbildningar och arbetsgivares behov.
 • Låg kännedom om yrket och dess innehåll.
 • Yrket upplevs inte vara attraktivt.
 • Stora pensionsavgångar väntar.
 • Verktyg för lärande på arbetsplatsen saknas.
 • Kunskap avseende strategisk kompetensförsörjning och metoder för lärande på arbetsplatsen saknas hos många arbetsgivare.

Hjulet uppfinns på nytt

 • Synen på introduktion och utveckling inom yrkesområdet skiljer sig åt mellan företag i samma bransch.
 • Insatser inom social hållbarhet är fragmenterade.
 • Det är svårt att sätta upp och följa kvalitetskrav i upphandlingar.

OCN-metoden har valts för det systematiska kvalitetsarbetet. Metoden är erkänd och beprövad såväl i Sverige som internationellt.

Vart fjärde år genomgår respektive kompetensstandard med dess moduler som ingår i branschmodellen en ny relevanssäkringsprocess för att säkerställa innehåll och nivå.

Processen baseras på de rapporter och utvärderingar som årligen görs kopplat till användandet av branschmodellen i lärande- och/eller valideringssyfte samt förändringar i lagkrav och andra relevanta förändringar i omvärlden.

När en kompetensstandard i branschmodellen ska användas i form av lärande och/eller validering säkerställs att utbildade bedömare, intern och extern kvalitetssäkrare samt uppföljnings- och kontrollpunkter finns på plats.

Översyn

Branschen och den förvaltande organisationen genomför en årligen översyn av branschvalideringsmodellernas kompetensstandarder utifrån de protokoll som finns från samsynsmöten, standardiseringsmöten, rapporter från intern och extern kvalitetssäkrare samt förändringar i omvärlden.

Vid behov konsulteras relevant kompetens från de kvalitetssäkrande panelerna eller andra intressenter med kontinuerlig omvärldsbevakning.

Syftet är att hålla branschvalideringsmodellerna relevant och aktuell samt identifiera systematiska styrkor och svagheter.

Dokument och länklista för branschvalidering

Arbetsförmedlingen - validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfall Sverige – validerade yrkesroller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EQF: European Qualifications Framework Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunal – Validera dina kunskaper – få bättre utveckling på jobbet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mode3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MYH: Om branschvalidering och validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordiska Textilakademin - Kompetensslussen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordiska Textilakademin - Yrkesvalidering i praktiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Servicebranschens utbildningsnämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SeQF – Sveriges referensram för kvalifikationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket – validering av kunskap och kompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKR: Vägen till jobben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenskt Underhåll - validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska badbranschen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TCYK: Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Validering Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valideringsdelegationen 2015–2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valideringskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård och omsorgscolleges riktlinjer för validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Delfinansierade myndigheter

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet