Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning 2021

För att säkra kompetensförsörjningen och göra den hållbar behöver arbetet kopplas både till affärsnytta och samhällsnytta. Tillsammans skapar vi en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom avfallshantering och återvinning.

Konferensen riktade sig till dig som arbetar med strategisk kompetensförsörjning och rekrytering. Den bjöd på både inspiration och verktyg för att utveckla en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Startklart för företag inom avfallshantering och återvinning

Nu har Sobona, medlemsföretag och branschrepresentanter tillsammans tagit fram verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Genom nationella yrkesprofiler och validering kan medarbetarnas kompetens kartläggas, samtidigt som företagets kompetensbehov identifieras.

Talarna på konferensen:

 • Kerstin Littke, utredare och nationell samordnare för SeQF Myndigheten för yrkeshögskolan

  Värdet av ett yrkesbevis inplacerat i SeQF

 • Tony Clark, vd Avfall Sverige

  Valideringen öppnar möjligheter inom avfallsbranschen

 • Anders Lundberg, affärsutvecklare Nordiskt Valideringsforum

  Vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de användas?

 • Sofia Westergaard, HR-specialist Renova

  Renova - kompetensförsörjning och validering utifrån verksamhetens behov

 • Carina Färm, förbundsdirektör VafabMiljö

  Samarbete, validering och återbruk 2.0 i fokus på VafabMiljö

 • Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum

  Så här kommer du igång och använder validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

 • Per Nordenstam, vd Sobona

 • Thomas Nylund, senior strateg och rådgivare VafabMiljö samt extern kvalitetssäkrare för branschvalidering

Artiklar och presentationer

Filmer från dagen

Filmbild

Konferens avfallshantering och återvinning 2021 – inledning med Per Nordenstam

Per Nordenstam, vd Sobona och Thomas Nylund, senior strateg VafabMiljö. Kompetensförsörjning är en kritisk fråga för Sobonas medlemsföretag. De är skyldiga att följa kollektivavtal, men övriga tjänster är en del av Sobonas medlemserbjudande och de tjänsterna är...

Filmbild

Konferens avfallshantering och återvinning 2021 - Framtidsspaning Avfall Sverige - valideringen öppnar möjligheter inom avfallsbranschen

Tony Clark, vd Avfall Sverige. Rätt kompetens på rätt plats är en viktig förutsättning för Avfall Sveriges medlemmar i deras arbete mot visionen “Det finns inget avfall”, där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och allt kommer till optimal nytta.

Filmbild

Konferens avfallshantering och återvinning 2021 - Vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de användas?

Anders Lundberg, affärsutvecklare Nordiskt Valideringsforum. Nationella yrkesprofiler är nationellt förankrade och överenskomna av berörda parter och företag inom branschen. De ligger som grund för validering.

Filmbild

Konferens avfallshantering och återvinning 2021 - Samarbete, validering och återbruk 2.0 i fokus på VafabMiljö

Carina Färm, förbundsdirektör VafabMiljö. Samhällsbilden inom avfallshantering och återvinning har förändrats de senaste 30 åren. Miljö och återvinning är numera ett hett ämne, men branschen behöver bli mer attraktiv för att locka nya medarbetare till sig.

Filmbild

Konferens avfallshantering och återvinning 2021 - Renova - kompetensförsörjning och validering utifrån verksamhetens behov

Sofia Westergaard, HR-specialist Renova. Renova samarbetar med Sobona för att skapa en mer inkluderande rekrytering av nyanlända och utrikesfödda som är kortutbildade. Dessutom arbetar Renova med lärande på arbetsplatsen och validering av befintliga medarbet...

Filmbild

Konferens avfallshantering och återvinning 2021 - Värdet av ett yrkesbevis inplacerat i SeQF

Kerstin Littke, nationell samordnare SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer) på MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan). En målsättning för MYH är att göra referensramen mer känd så arbetslivet får tillgång till rätt kompetens och individer kan visa på och...

Filmbild

Konferens avfallshantering och återvinning 2021 - så här kommer du i gång och använder validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum. Validering är en strukturerad process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende h...

Filmbild

Konferens avfallshantering och återvinning 2021 - avslutande reflektioner och insikter

Per Nordenstam, vd Sobona och Thomas Nylund, senior strateg VafabMiljö. Arbetet med kompetensförsörjning är inte någon quick fix. Men Sobona har utvecklat verktyg utifrån medlemsföretagens behov och önskemål.

Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning

Missa inte chansen att ta del av ett av de viktigaste arbetsmarknadsprojekten i Sverige. Yrkesprofilerna är utvecklade utifrån branschens behov av att synliggöra vad en medarbetare behöver kunna på en grundläggande nivå. Projektet pågår nu och fler bolag är välkomna att delta!