Logga

Om Kommunala företagens ledarskapsakademi

Vi skapade Kommunala företagens ledarskapsakademi för att ta ett rejält utvecklingssteg framåt när det gäller att hantera utmaningarna som de kommunala företagen möter.

Skräddarsytt för ledare i kommunala företag

I takt med att omvärlden förändras och komplexiteten ökar speglas detta även direkt i våra verksamheter. För att vara framgångsrik behöver du som ledare vara innovativ och driva förändring, samtidigt som du ska bidra med stabilitet och långsiktighet. Vi menar därför att ledarskapets betydelse är viktigare än någonsin. Vi vet att god styrning, ett modernt ledarskap och välmående organisationer är nyckeln till framgång. Just därför har vi skapat Kommunala företagens ledarskapsakademi.

De kommunala företagen är extra intressanta med sina verksamheter –
I gränslandet mellan offentlig och privat, mellan kund och invånare. Sobonas medlemmar bidrar till en positivt hållbar samhällsutveckling och levererar tjänster som ett fungerande samhälle måste ha. Samhällsnyttan skapar livskvalitet, stolthet, och får vardagen att fungera oavsett var i landet vi bor.

Styrning
Kommunala företagens ledarskapsakademi drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Samtliga program är unikt framtagna för Sobonas medlemmar och präglas av nyfikenhet, utveckling och ett dynamiskt möte mellan forskning och praktik. Kommunala företagens ledarskapsakademi utvecklas i takt med tiden och alltid i nära dialog med de kommunala företagen.

Vi som leder Kommunala företagens ledarskapsakademi

Anna Lirén och Gunnar Westling leder Kommunala företagens ledarskapsakademi.

Anna Lirén - Ansvarig Kommunala företagens ledarskapsakademi
Anna är anställd på Sobona och arbetar med strategisk utveckling med fokus på styrning, ledning och organisation. Anna har drygt 10 års erfarenhet av att arbeta med process- och förändringsledning kopplat till strategi och ledarskap. Hon har egen chefs- och ledningserfarenhet och har varit verksam inom arbetsgivarorganisationer, fackförbund och Regeringskansliet.

Gunnar Westling - Rektor och programledare
Gunnar Westling, ekonomiedoktor (inriktning ledning och organisation) har arbetat med ledarutveckling i snart 20 år. Gunnar leder bland annat Vd-programmet och Ordförandeprogrammet för kommunala företag. Som forskare har Gunnar fokuserat på ledarskap och lärande vid innovationsarbete och i komplexa utvecklingsuppdrag. Han är verksam inom både privat och offentlig sektor.

Anna Lirén
Ansvarig Kommunala företagens ledarskapsakademi
Gunnar Westling

Dela sidan

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!