Om Kommunala företagens ledarskapsakademi

Vi hjälper och stöttar våra medlemmar med kunskaper och insikter som behövs för att leda och navigera i komplexa uppdrag. Genom oss får du tillgång till skräddarsydda utbildningsprogram, kvalificerade erfarenhetsutbyten och kunskapsinjektioner.

Skräddarsytt för ledare i kommunala företag

I takt med att omvärlden förändras och komplexiteten ökar speglas detta även direkt i våra verksamheter. För att vara framgångsrik behöver du som ledare vara innovativ och driva förändring, samtidigt som du ska bidra med stabilitet och långsiktighet. Vi menar därför att ledarskapets betydelse är viktigare än någonsin. Vi vet att god styrning, ett modernt ledarskap och välmående organisationer är nyckeln till framgång. Just därför har vi skapat Kommunala företagens ledarskapsakademi.

De kommunala företagen är extra intressanta med sina verksamheter –
I gränslandet mellan offentlig och privat, mellan kund och invånare. Sobonas medlemmar bidrar till en positivt hållbar samhällsutveckling och levererar tjänster som ett fungerande samhälle måste ha. Samhällsnyttan skapar livskvalitet, stolthet, och får vardagen att fungera oavsett var i landet vi bor.

Styrning
Kommunala företagens ledarskapsakademi drivs av Sobona och utgör en del av vårt utbildningserbjudande för dig som medlem. Vi hjälper och stöttar våra med­lemmar med kunskaper och insikter som behövs för att leda och navigera i komplexa uppdrag. Genom oss får du tillgång till skräddarsydda utbildningsprogram, kvalificerade erfarenhetsutbyten och kunskapsinjektioner.

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm erbjuder vi de tre utbildningsprogrammen; Vd-programmet, Det strategiska ledarskapet och Utvecklande HR, som alla är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag.

I samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR erbjuder vi Ordförandeprogrammet för styrelseordförande.

Vi som leder Kommunala företagens ledarskapsakademi

Anna Lirén och Gunnar Westling leder Kommunala företagens ledarskapsakademi.

Anna Lirén - Ansvarig Kommunala företagens ledarskapsakademi
Anna är anställd på Sobona och arbetar med strategisk utveckling med fokus på styrning, ledning och organisation. Anna har drygt 10 års erfarenhet av att arbeta med process- och förändringsledning kopplat till strategi och ledarskap. Hon har egen chefs- och ledningserfarenhet och har varit verksam inom arbetsgivarorganisationer, fackförbund och Regeringskansliet.

Gunnar Westling - Rektor och programledare
Gunnar Westling, ekonomiedoktor (inriktning ledning och organisation) har arbetat med ledarutveckling i snart 20 år. Gunnar leder bland annat Vd-programmet och Ordförandeprogrammet för kommunala företag. Som forskare har Gunnar fokuserat på ledarskap och lärande vid innovationsarbete och i komplexa utvecklingsuppdrag. Han är verksam inom både privat och offentlig sektor.

Anna Lirén

Ansvarig Kommunala företagens ledarskapsakademi

Dela sidan