För dig som sitter i styrelsen för ett kommunalt eller regionalt bolag

  • Det här är kommunala bolag
  • Kommunala bolag i Sverige och Europa
  • Om Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
Sobona på en minut
  • Det här är kommunala bolag
  • Kommunala bolag i Sverige och Europa
  • Om Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Det här är Sobona

Sobona är kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. Vi företräder 1 100 kommunala företag med 100 000 medarbetare inom flera olika samhällsbärande branscher. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit. Sobona tecknar och vidmakthåller centrala och samhällsekonomiskt ansvarsfulla kollektivavtal. Våra kollektivavtal ger förutsättningar för medlemsföretagen att skapa attraktiva villkor. Vi förhandlar fram moderna avtal som är anpassade efter de kommunala företagens unika förutsättningar.

Skillnanden mellan kommunala företag, kommunala bolag och regionala bolag

Begreppet kommunala företag innefattar samtliga av Sobonas medlemmar. Med det menar vi kommun- och regionägda bolag, stiftelser, föreningar och kommunalförbund, samt privata utförare av kommunal eller regional verksamhet.

Kommunala bolag är aktiebolag ägda av kommun. Regionala bolag är aktiebolag ägda av region.

Våra medlemmar, de kommunala företagen, skapar samhällsnytta över hela landet varje dag, dygnet runt. Det handlar bland annat om rent vatten ur kranen, fungerande el, återvinning, bussar som kommer i tid och en trygg vård och omsorg.

Vi kommer primärt att använda oss av begreppet kommunala bolag på denna sida, men vi riktar oss lika mycket till dig om sitter i styrelsen för i ett regionägt bolag.

Antal kommunägda företag över tid

Antal region- och landstingsägda företag över tid

Antal kommunägda samt region- och landstingsägda företag (ej kommunförbund)
enligt senast befintliga statistik från SCB. *Källa: SCB, Offentligt ägda företag, 2001–2021.

Kommunala företag i Europa

Att organisera viktiga, offentliga välfärdstjänster i bolagsform är inte ett svenskt fenomen. Tvärtom, runt om i Europa finns det flera motsvarigheter till kommunala bolag. Primärt finner man dem i branscher som levererar nödvändig samhällsservice – såsom energi, vatten, transport, sjukvård och utbildning. Enligt siffror från SGI Europe finns det exempelvis 2 896 kommunala företag i Finland och i Tyskland finns det 8 700 kommunala företag.

Vad du behöver veta

Vill du veta mer om kommunala företag och Sobona?

Prenumerera på vårt nyhetsrum för att hålla dig uppdaterad

Starta din prenumeration
Vill du veta mer eller har frågor?
Louise Pons DreifeldtOpinionsstrateg072-216 35 15Skicka mejl till Louise