Logga

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv är en förening som drivs och ägs av Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona i samverkan med de fackliga organisationerna.

Suntarbetsliv arbetar för att ge chef och skyddsombud möjlighet att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa i arbetslivet, så att verksamheten blir en sund, attraktiv och effektiv arbetsplats. Suntarbetsliv samlar in och sprider kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!