Värdet av validering och att visa vad du kan

Validering handlar om att identifiera, synliggöra och ge erkännande för dina yrkeskunskaper. Målet är att du ska få ett erkännande av ditt kunnande och din kompetens, oavsett var, hur och när du har lärt dig det som du kan.

Vad är validering?

Validering är en strukturerad process som handlar om att identifiera, synliggöra och ge erkännande för dina yrkeskunskaper.

Du kan ha lärt dig någonting på en tidigare arbetsplats eller kanske i din vardag, men du saknar intyg på dina kunskaper och kompetenser.

Validering innebär att dina kunskaper och kompetenser blir bekräftade och du får dem på papper i form av ett intyg, kompetensbevis eller yrkesbevis.

Yrkesbevis eller kompetensintyg

är dokument som styrker din yrkeskompetens.

Validering är en strukturerad process

från första mötet till du får ditt intyg.

Valideringen är nationell

den kan ske över hela landet.

Valideringsprocessen

Valideringsprocessen förklarar hur validering av dina yrkeskunskaper går till.

Mer om värdet av validering

Vi på Sobona har valideringsmodeller för dessa branscher, som du med andra ord kan validera dig emot:

  • Avfallshantering och återvinning
  • Besöksnäring och kulturarv
  • Energi
  • Fastighet och parkering
  • Fiber och stadsnät
  • Personlig assistans
  • Vatten och avlopp

När dina yrkeskunskaper ska valideras så valideras de mot en yrkesprofil eller mot moduler i en yrkesprofil. En yrkesprofil beskriver tydligt det som branschen anser är relevant för en specifik yrkesroll.

En yrkesprofil består av olika moduler. Dina yrkeskunskaper kan valideras mot hela yrkesprofilen eller mot utvalda moduler i den.

En valideringsprocess innehåller självskattning och kartläggning. Genom kartläggning kan dina kompetenser tydliggöras, oavsett var, hur eller när du har lärt dig det som du kan.

Din arbetsgivare kan använda självskattning för att få en bild av hur den samlade kompetensen ser ut bland alla medarbetare och var det kan behöva tillföras kompetens. Läs gärna mer om självskattning och kartläggning här.

Ett yrkesbevis eller ett kompetensintyg är ett bevis på att du har den kompetens och det kunnande som beskrivs i en yrkesprofil. Det är innehållsrikt, kvalitetssäkrat och överförningsbart.

Yrkesbeviset eller kompetensintyget tillhör dig. Och det kan ha ett stort värde för dig, eftersom det visar vad du faktiskt kan.

Överföringsbara kompetenser

Flera av modulerna i en specifik yrkesprofil är överförbara mellan olika branscher, vilket kan vara bra om du vill byta bransch. För på så vis kan du visa vad du kan, även i en ny bransch. Många kompetenser är överförbara mellan olika branscher.

Förväntningar och utveckling

En annan fördel med en yrkesprofil är att den kan hjälpa dig och din arbetsgivare att diskutera kring förväntningar inom din yrkesroll och din fortsatta utveckling. Vidare bidrar yrkesbeviset eller kompetensintyget till tydlighet i samtal kring utvecklingsmöjligheter som du har med din arbetsgivare.

Dessutom kan yrkesbeviset eller kompetensintyget stärka din position på arbetsmarknaden, precis så som en formell utbildning gör.

Kontakta din bedömare via det digitala verktyget Bevisst för att få ditt yrkesbevis eller kompetensintyg. Ditt dokument finns sparat i Bevisst under överenskommen period.

Ordlista om branschvalidering

Det finns många olika begrepp inom validering och det är inte alltid lätt att veta vad de betyder. Ta del av vår ordlista som förklarar vad alla begrepp innebär.

Vidare läsning om branschvalidering

Läs gärna mer på Arbetsförmedlingen, Kommunal och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Dokument

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet